Gå till huvudinnehåll

Nya mjukvaran MagniLink PCViewer är här!


Nu släpper vi nya mjukvaran MagniLink PCViewerTM! Det är en innovativ mjukvara för PC som används för att visa bild från ett MagniLink läskamerasystem. Mjukvaran styr läskamerans egenskaper som exempelvis förstoringsgrad, artificiella färger och ljusnivå samt ger användaren möjlighet till individuella anpassningar för bästa upplevelse.

 

Bild på en PC med öppen skärm där MagniLink PCViewer och dess meny visas.

Mjukvaran har en massa användbar funktionalitet och funktionerna kan styras på olika sätt, antingen via menyer, kortkommandon eller knappar på läskamerans kontrollpanel. Det grafiska användargränssnittet är helt nytt och andra nyheter är bland annat att alla funktioner nu kan nås direkt via menyerna inne i programmet samt att användaren själv väljer vilka bilddelningslägen man vill ha aktiva och sedan lätt kan växla mellan dessa.

 

Med tillvalet TTS är det möjligt att OCR-behandla en text och få den uppläst med hjälp av den inbyggda talsyntesen. Den OCR-behandlade texten kan visas i flera olika bildvisningslägen synkroniserat med tal. Det går att OCR-behandla text från en bild som tas med den anslutna MagniLink kameran, men helt nytt är att det också går att dra in andra dokument i programmet för att få dem OCR-behandlade.

 

Vid köp av MagnLink S Premium och MagniLink Pro ingår MagniLink PCViewerTM. Till flera av våra andra läskameror kan MagniLink PCViewerTM köpas som ett tillval.

 

Nya funktioner implementerade:

 

 • Nytt grafiskt användargränssnitt.
 • All funktionalitet finns i det grafiska användargränssnittet.
 • Det går att ändra storlek på menyn.
 • Mer synlig muspekare.
 • När mjukvaran används tillsammans med Dolphin-/ZT-mjukvara visas det grafiska användargränssnittet som en kontrollpanel på skrivbordet.
 • Nya bildvisningslägen i video- och i OCR-läge.
 • Lägg till sidor i OCR (Shift + F4) och navigera sida till sida med PgUp/PgDn.
 • Använd musen för att starta/sluta läsa och bestämma vad du ska läsa.
 • Exportera/importera PDF, andra format som png.
 • Öppna bild och dokument från till exempel iPhone (iCloud eller liknande installerad på PC).
 • Importera och exportera inställningsfiler.
 • Växla bakåt i artificiella färger och F8-lägen med Ctrl.
 • Inaktivera vissa bilddelningslägen, F8-lägen, under inställningsfliken och fliken applikation.
 • Spara till PDF, RTF, DOCX, ZIP.
 • Spara och ladda inställningsprofiler.
 • Arabisk OCR (tillägg).
 • Individanpassade inställningar (EUC-funktioner)