Gå till huvudinnehåll

Makuladegeneration (åldersförändringar i gula fläcken)


Makuladegeneration, eller åldersförändringar i gula fläcken, är ett smärtfritt medicinskt tillstånd som orsakar successivt tilltagande förlust av det centrala synfältet, vilket bland annat påverkar förmåga att se detaljer och ansikten, samt att köra, läsa, titta på TV och arbeta vid datorn. Utöver brytningsfel, är det den vanligaste synnedsättningen hos personer över 50 år.
 

  Bild som visar en röd stuga med vita knutar, med normal syn    Förlust av det centrala seendet vid våt makuladegeneration

 

Våt och torr makuladegeneration

Sjukdomen består av två typer; en torr form och en våt form. Cirka 85% av de som lider av makuladegeneration har den torra formen, ett tillstånd vilket utvecklas under flera år och som ofta associeras med åldrande. Det som sker är att cellrester ackumuleras mellan näthinnan och åderhinnan, vilket orsakar atrofi och ärrbildning på näthinnan. 

 

Den våta formen uppträder mer plötsligt och utvecklas på endast några veckor eller månader. Synnedsättningen orsakas av att blodkärl bakom gula fläcken spricker, läcker och bildar ärr, vilket sedan kan leda till att nya, bräckliga blodkärl bildas som i sin tur kan orsaka större ärrbildning på gula fläcken. Om tillståndet inte behandlas, kan en kraftig förlust av det centrala seendet inträffa inom en kort tidsperiod.

 

Utöver svårigheter med vardagliga, synrelaterade aktiviteter och att förlusten av det centrala synfältet tilltar, kan makuladegeneration också ge upphov till att raka linjer uppfattas som krokiga eller vågiga. Sjukdomen leder inte till blindhet.

 

Bakomliggande faktorer

Det finns ännu ingen förklaring till varför makuladegeneration uppstår men faktorer såsom ålder, diet, att utsätta sig för solljus, om man röker eller har högt blodtryck, kan vara understödjande orsaker. Det kan också uppkomma av genetiska skäl och fler kvinnor får diagnosen än män.

 

Våt makuladegeneration kan ofta behandlas med mediciner, medan den torra formen är mer svårbehandlad.
 

Läs vidare om andra ögonsjukdomar här

 

Se video: