Miljöpolicy - ISO 14001


LVI Low Vision International är sedan 1999 miljöcertifierat enligt ISO 14001 och nu är vi omcertifierade enligt kraven i ISO 14001:2015. Våra ambitioner inom miljöområdet är att inom ramen för bibehållen funktion och ekonomisk rimlighet bli branschledande och vara ett föredöme. Vår miljöpolicy är enligt nedan:


LVI ska på ett medvetet och engagerat sätt i samarbete med kunder, leverantörer och övriga intressenter:
 

  • Ständigt söka förbättringar och lösningar som ytterligare minskar våra produkters och vår verksamhets totala miljöpåverkan.

 

 

Vår arbetsmiljö, såväl fysik som psykisk ska vara säker och hälsosam.