Gå till huvudinnehåll

Miljöpolicy - ISO 14001


LVI Low Vision International är sedan 1999 miljöcertifierat enligt ISO 14001 och nu är vi omcertifierade enligt kraven i ISO 14001:2015. Våra ambitioner inom miljöområdet är att inom ramen för bibehållen funktion och ekonomisk rimlighet bli branschledande och vara ett föredöme.

 

Vår miljöpolicy sammanfattas enligt nedan:

 

LVI ska på ett medvetet och engagerat sätt i samarbete med kunder, leverantörer och övriga intressenter: 

 

  • Arbeta ständigt med att söka förbättringar och lösningar som ytterligare minskar våra produkters och vår verksamhets totala miljöpåverkan
  • Vår miljöbelastning utgörs huvudsakligen av energiförbrukning från våra tillverkade produkter, därför har vi som mål att minska energiförbrukningen i varje nyutvecklad produkt genom att ständigt söka förbättrade tekniker, konstruktioner och val av komponenter
  • Vi försöker alltid välja de transportlösningar som ger lägst miljöpåverkan genom god planering, t ex väljer vi sjötransport före flygfrakt
  • Koldioxidutsläppen för nyutvecklade produkter ska vara lägre än föregående generation, det verkställs genom att jämföra olika komponentval och tillverkningssätt
  • Vid bedömning av affärspartners beaktar vi deras miljöarbete
  • Vi utför hållbarhetsarbete utifrån utvalda mål i Agenda 2030

 

Vår verksamhet följer interna och externa krav och tillämplig lagstiftning.

Vår arbetsmiljö, såväl fysik som psykisk ska vara säker och hälsosam.

 

           Interteks certifieringsmärke för IS0 9001 och ISO 14001.Märket för Microsoft Partner Pledge.

 

Microsoft Partner Pledge

LVI är också anslutna till Microsoft Partner Pledge, ett initiativ för att förbereda anslutna företag för framtidens utmaningar. Programmet erkänner effekterna av nya teknologier såsom artificiell intelligens (AI), Cloud Computing, Internet of Things med flera, och uppmärksammar konsekvenserna av de storskaliga förändringar som den nya tekniken kan ha på världen och våra samhällen, nu och i framtiden.


Programmet syftar till att uppmuntra ett etiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till de nya teknikerna, men också att via kompetensutveckling säkerställa att vi får ut det mesta av den nya teknikens fördelar.

 

Elkretsen - Miljömässig skrotning av våra elektroniska produkter och batterier

LVI är anslutna till organisationen Elkretsen och tar ansvar för att våra produkter omhändertas och återvinns på ett miljömässigt sätt även efter sin livslängd, för att på så sätt minimiera vårt avtryck på miljön.
 

Certifikat Produkter

Certifikat Batterier

 

Näringslivets producentansvar

LVI är anslutna till Näringslivets Producentansvar som producentansvarsorganisation (PRO) och tar ansvar för och rapporterar återvinning av våra förpackningar och dess avfall. 

 

Anslutningsbevis