Miljöpolicy - ISO 14001


LVI Low Vision International är sedan 1999 miljöcertifierat enligt ISO 14001 och nu är vi omcertifierade enligt kraven i ISO 14001:2015. Våra ambitioner inom miljöområdet är att inom ramen för bibehållen funktion och ekonomisk rimlighet bli branschledande och vara ett föredöme. Vår miljöpolicy är enligt nedan.


LVI ska på ett medvetet och engagerat sätt i samarbete med kunder och leverantörer:
 

  • Ständigt söka förbättringar och lösningar som ytterligare minskar våra produkters och vår verksamhets totala miljöpåverkan.

  • Se till att vår arbetsmiljö, såväl fysisk som psykisk, ska vara säker och hälsosam.