Gå till huvudinnehåll

Diabetes och diabetesretinopati


Diabetes mellitus, vanligen kallad enbart diabetes, är en sjukdom där kroppen har för höga blodsockerhalter till följd av otillräcklig insulinproduktion eller att det tillgängliga insulinet inte kan tas upp. För högt blodsocker under en längre tid kan ge upphov till diabetesretinopati eller kärlförändringar i ögats näthinna. Kärlväggarna försvagas, vätska läcker ut i näthinnan och blodkärlen kan slutligen täppas till så att näthinnan får otillräcklig syreförsörjning. Detta kan leda till att nya, bräckliga blodkärl skapas som blöder lätt.

 

Inledningsvis ger diabetesretinopati inga symptom, men om förändringen går obehandlad kan det drabba gula fläcken och en synskada kan uppstå, där mörka skuggor märks över synfältet.

 

Bild som visar ett rött hus med vita knutar och en lummig trädgård.    Bild som illustrerar blodfläckar i synfältet till följd av diabetesretinopati

Förebyggande och behandling av diabetesretinopati

Cirka 10-35% av alla personer med diabetes uppskattas ha näthinneförändringar som kan drabba synen. Ofta kan det förebyggas genom att hålla blodsockervärdet, blodfetter och blodtryck på bra nivåer. Det är också väsentligt för diabetiker att gå på regelbundna ögonundersökningar så att förändringen kan upptäckas i tidigt stadie.

 

Behandling av diabetsretinopati kan ske med laserbehandlingar som reparerar skadade blodkärl, injektionsbehandlingar och ibland även operationer.

 

Läs om andra vanliga ögonsjukdomar här.

 

Se video: