Externa länkar

 
Här har vi samlat värdefulla länkar som vi tror du kan ha nytta av. Låt oss gärna veta om du tycker att vi missat någon bra länk.

 

Samarbetspartners
Acapela 

Tillverkare av talsynteser bl.a Infovox.

 

AiSquared 

Här kan man ladda hem nya versioner av ZoomText.


Code Factory 

Här kan Mobile Speak och Mobile Magnifier hämtas.

 

Dolphin 

Tillverkare av skärmläsningsprogram, talsynteser, förstoringsprogram och program för att göra Daisyböcker.

 

Duxbury 

Erbjuder mjukvara som omvandlar dokument till punktskrift för utskrift på papper.

 

Eurobraille 

Tillverkare av brailledisplayer.

 

Glamox LUXO 

Luxo har varit en framstående leverantör av belysning i över 70 år.
 

Index Braille 

Tillverkare av brailleprintrar.
 

Organisationer och hjälp för synskadade
FFS Föreningen för synrehabilitering 

Föreningen För Synrehabilitering är en sammanslutning av personer verksamma inom eller intresserade av habilitering, rehabilitering och undervisning av synskadade personer.

 

SRF Synskadades Riksförbund 

Intresseorganisation för alla som har nedsatt synförmåga och därför har svårigheter i det dagliga livet. SRF:s mål är jämlikhet och delaktighet för synskadade på alla samhällsområden.

 

Punktskolan.se

På punktskolan.se, som är en del av SRF, kan man kan lära sig grunderna i punktskrift, spela punktquiz eller beställa utbildningsmaterial om punktskrift att använda i skolan. Missa inte heller punktskriftsgeneratorn som översätter vanlig text till punktskrift.

Unga synskadade 

Riksorganisationen Unga Synskadade (förkortas US) är en intressepolitisk organisation bestående av ungdomar med synnedsättning i åldern 12-30 år. US arbetar för att personer med synnedsättning i Sverige skall ha möjligheter och förutsättningar att kunna leva och verka i samhället på jämlika villkor med fullt seende.

 

Leverantörsföreningen Svensk Syn
Föreningen är en branschsammanslutning av merparten av landets verksamma hjälpmedelsföretag inom området. Svensk Syn ska verka för att de som har problem med sin syn ska erbjudas effektiva och utprovade lösningar.
 

Försäkringskassan 

Information om arbetshjälpmedel via försäkringskassan. Här finns bl a blanketten "Ansökan om bidrag till arbetshjälpmedel".

 

Specialpedagogiska skolmyndigheten 

Specialpedagogiska skolmyndigheten bildades den 1 juli 2008 för statens samlade stöd i specialpedagogiska frågor. Denna myndighet har övertagit all verksamhet inom Sisus, Specialpedagogiska institutet och Specialskolemyndigheten. Alla insatser syftar till att barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar ska få en utveckling och utbildning som präglas av likvärdighet, delaktighet, tillgänglighet och gemenskap.

 

Syncentralerna
Kontaktuppgifter till Sveriges syncentraler via Vårdguiden 1177.

 

Synkliniken 

Specialoptiker för bättre synförmåga.

 

Syn-hörselinstruktörsföreningen-Sverige 

Sveriges Heminstruktörsförening – Syn bildades 1986 och är en riksomfattande yrkesförening för alla som arbetar som syn/heminstruktörer inom kommunal verksamhet. År 2006 ändrades föreningens namn till syn-hörselinstruktörsföreningen-Sverige.

WFDB  World Federation of the deafblind 

WFDB grundades 2001 och består idag av nationella och associerade medlemsorganisationer från 62 olika länder. Under sin tid har WFDB uppnått erkännande som enad och legitim representant och röst för människor med dövblindhet över hela världen.

 

Förbundet Sveriges dövblinda, FSDB

FSDB arbetar för att alla personer med dövblindhet ska få rätt till full delaktighet, jämlikhet, självständighet och självbestämmande på alla områden i samhället. 


Ögonsjukdomar och föreningar

Svenska Glaumkomförbundet 

Svenska Glaukomförbundet med de Regionala Glaukomföreningarna utgör tillsammans en patientorganisation för personer som av ögonläkare fått diagnosen glaukom (tidigare kallad grön starr) samt för deras anhöriga.

 

Svenska RP-föreningen 

Föreningen bildades 1990 och är en patientförening för personer med ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa.

 

1177 Vårdguiden

På 1177.se finns användbar information om olika typer av synnedsättning, ögonsjukdomar och när man ska söka vård. 
 

Övriga länkar

Aktiva Synskadade
Aktiva Synskadade är en ideell förening som erbjuder en aktiv, varierande och meningsfull fritid för synskadade. 

 

www.freepik.com

Till någon eller några bilder på vår hemsida har vi använt oss av innehåll från Freepik.