Gå till huvudinnehåll

Retinitis pigmentosa, RP


Retinitis pigmentosa, ofta förkortat RP, är ett samlingsnamn för flera hundra ärftliga näthinnesjukdomar med varierande grad synskada, där alla har gemensamt att näthinnan gradvis skadas. 

Vanliga symptom

Symptomen kan variera, men inkluderar ofta nattblindhet eller svårigheter med att se i svagt ljus och mörker, och att lätt bli bländad. I senare stadier av RP kan synfältet minskas och begränsas så att den drabbade får svårigheter att se åt sidorna - och synfältet kan centreras till tunnelseende eller kikarsynfält. Tillslut kan den drabbade komma till att förlora stor förmåga att orientera sig med synen eller bli helt blind.

 

Illustration av normal syn som visar en bild på en röd stuga med vita knutar   Illustration av synbortfall för en person som drabbats av ögonsjukdomen Retinis Pigmentosa

 

Bakomliggande orsaker och behandling av Retinitis Pigmentosa

Anledningen till att retinitis pigmentosa orsakas är en rubbad ämnesomsättning i ögats näthinna, såsom fel på proteiner eller enzymer. Då sjukdomens utveckling, grad och symptom kan variera så varierar även behandlingsmetoder, men någon effektiv behandling för retinitis pigmentosa finns ännu inte. Däremot bedrivs en del forskning på området, så i framtiden blir det förhoppningsvis möjligt att behandla RP.

 

Det uppskattas finns mellan 3000 och 4000 personer med retinitis pigmentosa i Sverige, vilket gör ögonsjukdomen till den vanligaste orsaken till grav synskada i yrkesverksam ålder. 

LVI erbjuder flera olika synhjälpmedel som underlättar vardagen för den som drabbats. Läs om våra olika hjälpmedel här. Du kan också läsa mer om andra ögonsjukdomar.

 

Se video: