Gå till huvudinnehåll

Grå starr

 

Grå starr, eller katarakt, är en synskada som orsakar att den vanligtvis klara och genomskinliga linsen i ögat blir gradvis oklar och grumlig. Den drabbades syn påverkas och denne ser suddigare och behöver starkare ljus för att se sin omgivning. Sjukdomen kan således försvåra seende på avstånd och avståndsbedömning, och påverka vardagsaktiviteter såsom läsförmåga, körförmåga och att gå i trappor.

 

Ofta utvecklas grå starr under flera år men kan också ge grav synnedsättning på endast några månader. Den förekommer oftast hos personer över 65 år och är den vanligaste orsaken till blindhet i världen.

 

Bilden här visar ett rött hus med vita knutar och en trädgård.   Illustration av vad ögat ser då det drabbats av ögonsjukdomen Grå starr. Bilden har samma motiv som i högra bilden men allt är mycket suddigt på grund av synskada som grå starr.

 

Ögonsjukdomen är ofta relaterad till åldrande och uppstår då linsen i ögat blir grumlig och därav hindrar ljus från att nå in till näthinnan, vilket ger upphov till den suddiga synen och behovet av en starkare ljuskälla för att se.

 

Symptom och behandling för grå starr

Grumlingarna i linsen för med sig att ljusstrålar sprids åt olika håll istället för samlade, och den drabbade kan därför, samtidigt som den ser oklart, lätt bländas av såväl starkare som svagare ljuskällor. Andra vanliga symptom är 

  • Synen blir suddig
  • Färgseendet försämras (färger får en gulfärgad nyans)
  • Känslighet för ljus, särskilt starkt, vitt ljus
  • Konturer kan bli vaga eller dubbla
  • Mörkerseendet försämras
  • Dubbelseende när ett av ögonen täcks över

 

Om barn eller yngre drabbas av grå starr kan det exempelvis bero på att skador uppstått på ögat, att den drabbade genomgått en långvarig behandling med kortison eller att denne har diabetes.
 

 

En ökad ålder är den vanligaste orsaken till grå starr. Om du passerat 40 år och upplever något eller några av de symptom som beskrivs ovan, kan det därför vara en god ide att besöka en optiker med jämna mellanrum, t ex vart femte år, för att tidigt upptäcka om du drabbats av ögonsjukdomen.

Enkel operation av grå starr

Den behandling som finns för grå starr är att operera bort den grumliga linsen mot en syntetisk lins - en kortvarig och för patienten tämligen enkel operation. 

 

Läs också om Grön starr och om andra vanliga ögonsjukdomar

 

Video: