Grå starr

 

Grå starr, katarakt, är en synskada som orsakar att den vanligtvis klara och genomskinliga linsen i ögat blir gradvis oklar och grumlig. Den drabbades syn påverkas och denne ser suddigare och behöver starkare ljus för att se sin omgivning. Sjukdomen kan således försvåra seende på avstånd och avståndsbedömning, och påverka vardagsaktiviteter såsom läsförmåga, körförmåga och att gå i trappor.

 

Ofta utvecklas den under flera år men kan också ge grav synnedsättning på endast några månader. Den förekommer oftast hos personer över 65 år och är den vanligaste orsaken till blindhet i världen.

 

  

 

Sjukdomen är ofta relaterad till åldrande och uppstår då linsen i ögat blir grumlig och därav hindrar ljus från att nå in till näthinnan, vilket ger upphov till den suddiga synen och behovet av en starkare ljuskälla för att se. Grumlingarna i linsen för med sig att ljusstrålar sprids åt olika håll istället för samlade, och den drabbade kan därför, samtidigt som den ser oklart, lätt bländas av starka ljuskällor såsom svaga. Andra symptom som kan uppstå vid grå starr är att se med en gulfärgad nyans och att se dubbelt även när ett öga täcks över.

 

Om barn eller yngre drabbas av grå starr kan det exempelvis bero på att skador uppstått på ögat, att den drabbade genomgått en långvarig behandling med kortison eller att denne har diabetes.

 

Den behandling som finns för grå starr är att operera bort den grumliga linsen mot en syntetisk lins - en kortvarig och för patienten tämligen enkel operation.