Gå till huvudinnehåll

LVI har fantastisk personal inom en rad olika områden och försöker arbeta gränsöverskridande för att tillsammans åstadkomma bästa möjliga resultat. Hos oss blir du en viktig länk i en större kedja. LVI utvecklas hela tiden och rätt som det är kanske vi behöver ytterligare personal. Är du sugen på att bli en i vårt lag av kompetenta medarbetare? Välkommen med en intresseanmälan! Vi har medarbetare inom en rad olika arbetsområden som exempelvis:

 

Utveckling och konstruktion (ingenjörsjobb) 

LVIs utvecklingsavdelning finns i Växjö och arbetar med att hitta nya, smarta sätt att lösa dagens och framtidens behov för personer med synnedsättning. Här pågår ett ständigt arbete med att dels uppdatera befintliga produkter, både hård- och mjukvara, så att de hela tiden blir bättre och dels skapa nya produkter och innovativa lösningar. Man strävar hela tiden efter att försöka kombinera ny teknik med beprövade metoder, vilket har visat sig vara mycket framgångsrikt. Utvecklingen av nya produkter sker i nära samarbete med användare av synhjälpmedel och professionell personal inom synrehabiliteringen. På avdelningen arbetar både mekanikkonstruktörer, elektronikkonstruktörer och mjukvaruutvecklare.

 

Bild på utvecklingsavdelningen, tagen i ett av LVIs konferensrum

Inköp

LVI har en god produktionsplanering och ett väl utvecklat kontaktnät för inköp av material från leverantörer vilket är en förutsättning för att kunna producera och leverera rätt produkter i rätt tid. Detta i kombination med eget lager av komponenter och material för tillverkning av våra produkter gör att vi har en mycket god leveransförmåga och korta leveranstider av våra produkter. Vi har ett stort antal leverantörer spridda över hela världen, alltifrån lokala småländska leverantörer till leverantörer i USA och Asien. 

 

Produktion 

All tillverkning sker i Växjö och produktionsavdelningen består totalt av 12 personer varav de flesta arbetar som montörer och gör allt ifrån förmontering av komponenter till slutmontering av fullständiga läskameror och läsmaskiner. Andra arbetsuppgifter består bland annat av slutprovning och support/service. På LVI har vi ett väl fungerande system där produktionspersonalen arbetsroterar och skiftar arbetsuppgifter flera gånger i veckan. Ena dagen kanske man bygger kameror, nästa läsbord för att en annan dag göra slutmontering av en hel produkt. Det är viktigt att vi tar till vara alla våra medarbetares kompetens och genom att arbetsrotera blir arbetet både roligare och mer flexibelt.

 

Tre olika bilder från LVIs produktionsavdelning där man ser hur montörer sätter ihop produkterna.
 

Försäljning

Med synhjälpmedel i världsklass vill vi så klart nå ut till de personer som behöver dem. Detta gör vi med hjälp av våra säljare som med en stor samlad kompetens kring synhjälpmedel bland annat har en aktiv och god dialog med personal inom synrehabiliteringen och slutanvändare. Vi kan erbjuda en totallösning – individuellt anpassade synhjälpmedel tillsammans med skräddarsydd utbildning som skapar de bästa förutsättningarna för ett effektivt arbete – i skolan, hemmet eller arbetet. Vi säljer våra produkter i över 30 länder runt om i världen. I Sverige, Danmark, Norge, Schweiz, Tyskland, Frankrike och USA har vi egna bolag med anställda säljare som bearbetar marknaden och i övriga länder sker försäljningen via återförsäljare. I LVI-koncernen ser vi det som en styrka att ha dotterbolag med egna säljare som sköter försäljning på den lokala marknaden som de har bäst kunskap om.

 

Logistik och administration

De färdiga produkterna skickas till dotterbolag och återförsäljare över hela världen. Det är viktigt att rätt saker hamnar på rätt plats i rätt tid. Till detta har vi en god administration för hantering av ordrar och leveranser, en strukturerad produktionsplanering samt en kvalitativ utleverans där produkterna packas med omsorg i skräddarsytt emballage för att tåla leverans till kunder över hela världen. Kundernas behov ser mycket olika ut och därmed också våra leveranser som kan bestå av allt ifrån styckegods till enskilda användare i Sverige till mängdleverans av många pallar med produkter till lager någonstans i världen.

 

Kommunikation och marknadsföring

På vår marknadsavdelning arbetar kommunikatörer med att marknadsföra våra produkter och informera om LVI. Här hanteras bland annat varumärkesfrågor, trycksaker, hemsidor på flera olika språk, nyhetsbrev, mässförberedelser och sociala medier. Eftersom vi säljer våra produkter i många olika länder har vi också behov av att marknadsföra oss på olika sätt och på olika språk, men vår grafiska profil håller ihop utseendet på vårt material och vår kommunikation.


Ekonomi och finans

Vår personal inom ekonomi och finans sköter våra dagliga ekonomiska processer, ser till att koncernen följer gällande finans- och skattelagstiftning samt arbetar kontinuerligt med att höja kvalitet, effektivitet och resultat när det gäller finansiella processer. Ekonomiavdelningen finns på vårt huvudkontor i Växjö och är utöver LVI i Sverige även involverad kring ekonomistyrningen i våra dotterbolag.