Gå till huvudinnehåll

Öka bibliotekets tillgänglighet och skapa delaktighet för era besökare genom att erbjuda synhjälpmedel!

 

På biblioteken finns ett behov av att tillgängliggöra information och därmed underlätta delaktigheten för besökare med nedsatt syn. Vi på LVI är stolta över att bistå med produkter och expertis som gör detta enkelt.

 

På LVI Low Vision International arbetar vi för att förbättra vardagen för personer med nedsatt syn. Det gör vi genom att utveckla och tillverka synhjälpmedel som förenklar livet i olika situationer och miljöer – inte minst i den offentliga miljön.

Synhjälpmedel som underlättar tillgängligheten för bibliotekets besökare

Med en läskamera kan användaren både förstora och kontrastförstärka en tryckt text från t ex en bok eller en tidskrift. Läskameror finns i olika utföranden och storlekar och som tillval kan text även läsas upp (Text to speech). Läskameror från LVI är användarvänliga och enkla att hantera. En läsmaskin läser upp en tryckt text, från t ex en dagstidning eller andra dokument, även digitala PDF:er. Vår läsmaskin är mycket enkel att använda – med ett knapptryck blir texten uppläst. Hörlurar finns som tillbehör och ser till att den som lyssnar inte stör, eller själv blir störd.

 

Kontakta gärna våra säljare för att få hjälp att välja rätt utrustning som passar era behov.

 

Pensionären Åke läser tidningen på ett bibliotek med hjälp av en läskamera.

"Jag går hit nästan varje dag för att läsa
tidningen och nu kan jag läsa mer. Förut
har jag bara kunnat läsa rubrikerna men
nu kan jag läsa även det finstilta i artiklarna
om jag vill. Jag är mycket nöjd med att
apparaten nu finns här och ser fram emot
att använda den." 

 

Åke Jigholt
Pensionär och besökare på Säffle Bibliotek

(läs mer om Åke under våra kundreferenser)

 

Att göra tillgängligt

Att göra tillgängligt innebär att identifiera och undanröja hinder så att personer med funktionsnedsättning kan vara fullt delaktiga i samhällslivet. Begreppet tillgänglighet används för att beskriva hur pass väl en verksamhet, plats eller lokal fungerar för personer med funktionsnedsättning. Det gäller lokalers fysiska beskaffenhet, tillgången till information och ett bra bemötande.

 

Bristande tillgänglighet är när en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att en verksamhet inte vidtar skäliga tillgänglighets-åtgärder för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning.
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är vägledande för funktions-hinderspolitiken och hur offentliga sektorn ska arbeta med konventionen som grund. Tillgänglighet är en princip som går igenom hela konventionen.

 

Enligt Förordning (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförande av funktionshinderspolitiken ska myndigheters lokaler, verksamheter och information vara tillgängliga för alla. Varje myndighet måste därför analysera sin egen verksamhet och ta ställning till vad tillgänglighetskraven innebär specifikt för dem. Många hinder är enkla att åtgärda och små åtgärder kan göra stor skillnad. Det som är bra för personer med funktionsnedsättning är bra för alla.


(Källa: Myndigheten för delaktighet)


Ladda ned vår broschyr för bibliotek

Så tycker man på andra bibliotek som redan provat våra synhjälpmedel i sin verksamhet:

”Vi har en läskamera för att öka tillgängligheten hos oss. Den ger synsvaga en större möjlighet att använda våra resurser. Det tycker vi är viktigt!”

 

”Tillsammans med LVI har vi förbättrat möjligheterna till läsning för personer med nedsatt syn genom att placera ut en läskamera på biblioteket. Den är enkel att använda och underlättar för dem som har svårt att läsa böcker och andra dokument med liten text.” 

 

"Vi på Tyresö bibliotek är glada att kunna erbjuda personer med synnedsättning möjligheten att läsa alla våra tidningar och tidskrifter på plats, och inte bara erbjuda digitala lösningar eftersom det inte passar alla." 

Saga Schulz Rönnbacka
Bibliotekarie, Biblioteken i Sollentuna

 

 

Martin Hafström, Biträdande Stadsbibliotekarie, Stockholms Stadsbibliotek

 

 

Josefin Broström
Bibliotekarie, Biblioteket, Tyresök kommun

 

På biblioteket i Sollentuna finns en läskamera och en skylt att allmänheten gärna får använda den.

  Bilden visar läskameran som finns på Stockholms stadsbibliotek.     Bilden visar läskameran som finns på biblioteket i Tyresö kommun. 

Läs mer om våra övriga referenser här.

 

Resurser

Ladda ned vår broschyr för bibliotek (PDF)

Ladda ned affisch "Låna vår läskamera" (PDF)
Ladda ned exempel på hur ni kan marknadsföra er (PDF)

Kom i kontakt med våra säljare som hjälper dig hitta en lösning