Gå till huvudinnehåll

Näthinneavlossning, amotio retinae


Näthinneavlossning, även kallat amotio retinae eller ablatio retinae, är ett samlingsnamn för det tillstånd där näthinnan lossnar från ögats innervägg och skapar synnedsättning hos den drabbade. Detta sker ofta plötsligt och smärtfritt, och den drabbade kan uppleva symptom såsom att denne ser svarta prickar, ljusblixtar och en mörk skugga i utkanten av ögat, likt en svart gardin.

 

Näthinneavlossning är en ovanlig form av ögonsjukdom, men drabbar årligen cirka 1000 personer i Sverige. Risken att drabbas är större om man är äldre än 65 år eller har någon släkting som lider av den.

 

Två bilder där den ena visar ett rött hus med trädgård med normal syn. Den andra bilden visar samma hus och trädgård men den högra delen av synfältet är svart på grund av synnedsättning.   Bilden visar en svart skugga som är en av de effekter man kan uppleva vid näthinneavlossning

 

Orsaker till och behandling av näthinneavlossning

 

Det finns olika orsaker till näthinneavlossning: Vanligen har det uppstått ett hål i näthinnan, vilket tillåter vätska att ta sig under näthinnan och lyfta upp den. Ögonsjukdomen kan också orsakas av ärrvävnad på näthinnans yta på grund av exempelvis kärlförändringar i näthinnan orsakat av diabetes (läs också om diabetesretinopati). I mer sällsynta fall kan sjukdomar såsom exempelvis uveit, inflammation i ögats inre delar, orsaka näthinneavlossning.

 

Tillståndet opereras vanligen akut genom att ta bort glaskroppen i ögat eller genom att sy fast en plomb för att täta hålet i näthinnan. Skulle tillståndet vara av en enklare form, kan även hålet tätas genom att gas eller luft sprutas in i ögat.

Läs också om andra vanliga ögonsjukdomar här.