Gå till huvudinnehåll

Grön starr, glaukom, en ögonsjukdom som leder till nedsatt syn


Grön starr eller glaukom, är ett samlingsnamn för ögonsjukdomarna öppenvinkelglaukom och mer sällsynt förekommande trångvinkelglaukom, vilka båda leder till synnedsättning och kan leda till blindhet om de förblir obehandlade. Glaukom är en av de vanligare ögonsjukdomarna i västvärlden.

 

Två bilder, där den vänstra visar normal syn, där en kvinna ses gå in i bilden från vänster. I den högra bilden syns inte kvinnan, till följd av Grön starr, eller Glaukom.

 

Billden till vänster illustrerar normal syn medan den högra bilden illustrerar synbortfall vid Grön starr, eller ögonvinkelglaukom. Här kompenserar hjärnan för synbortfallet. Detta gör att man många gånger är omedveten om sjukdomen fram tills att den är relativt långt framskriden.

 

Öppenvinkelglaukom (kronisk glaukom/grön starr)

Den kroniska varianten av ögonsjukdomen grön starr orsakar gradvis sämre syn på grund av defekter på synnerven, vilken gradvis tvinar bort och ger skador i näthinnan så att det bildas små, blinda fläckar för ögonen. Synfältet krymper långsamt, begränsas så småningom till det centrala seendet och kan leda till blindhet om den drabbade går obehandlad. Eftersom denna variant av ögonsjukdomen kommer smygande är den svår att upptäcka och det går heller inte att upptäcka den genom att endast titta på ögat. Ofta kan man ha mycket god synskärpa, trots att man har blinda fläckar i utkanten av synfältet.

 

Orsaken till varför sjukdomen uppstår är inte helt känd, men kan bero på högt blodtryck i ögat. Den huvudsakliga riskgruppen är äldre och sjukdomen är ovanlig innan 50 års ålder. Risken för att bli helt blind är 6-15%, vilket gör grön starr till den näst vanligaste orsaken till blindhet efter grå starr (katarakt).

 

Behandling av öppenvinkelglaukom sker vanligen med ögondroppar vilka sänker blodtrycket i ögat, med blodtryckssänkande laserbehandlingar eller operation för att underlätta för kammarvattnets utflöde, vilket bestämmer trycket i ögat.
 

Trångvinkelglaukom (akut glaukom/grön starr)

Den mer ovanliga formen av grön starr, trångvinkelglaukom, även kallad akut glaukom, orsakar snabb och plötslig synnedsättning och kraftig värk i ett rött, ofta rinnigt öga eller ögon. Den drabbade kan se regnbågsfärgade ringar när denne tittat på lampor och kan därförutom ha generella symptom såsom huvudvärk, illamående eller ont i magen eller bröstet. 

 

Symptomen uppstår snabbt och orsakas av för högt tryck i ögat på grund av defekter i kammarvattnets utflödning, vilket minskat eller upphört. Tecken på symptom kan vara att synen snabbt blir sämre, huvudvärk eller värk i ett av eller båda ögonen, röda, eller irriterade ögon. Ett annat symptom är att den drabbade ser prismor runt lampor eller andra ljuskällor. Sjukdomen är sällsynt och riskgruppen är äldre med brytningsfelet översynthet; svårigheter att se på nära avstånd.

 

Om du misstänker att du drabbats av grön starr, bör du omedelbart uppsöka en ögonmottagning eller akutmottagning. Genom en tidig åtgärd mot glaukom kan en bestående synnedsättning förhindras. Behandlingen görs med trycksänkande ögondroppar och laserbehandling.

 

Se också om Grå starr (katarakt) och våra avsnitt om andra ögonsjukdomar här.