Gå till huvudinnehåll

Bästa möjliga förutsättningar för ett effektivt arbete


Efter närmare 45 år i branschen har vi stor erfarenhet och kunskap inom synområdet som vi gärna delar med oss av på våra utbildningar. Det innebär att vi kan erbjuda en helhetslösning – individuellt anpassade synhjälpmedel tillsammans med skräddarsydd utbildning skapar de bästa förutsättningarna för ett effektivt arbete – i skolan, hemmet eller arbetet.

 

Vi erbjuder olika utbildningsalternativ för både användare och förskrivare. Det kan handla om mindre utbildningsinsatser men också större insatser där vi hjälper till med allt från utredning till hjälpmedel och utbildning. Då analyserar vi arbetsplatsen och tittar på aktuella arbetsuppgifter och individens behov. Vi ser till att rätt hjälpmedel kommer på plats och bistår vid installation och driftsättning.

 

Utredning
När vi gör en utredning börjar vi med en analys av själva arbetsplatsen och utifrån individens behov kartlägger vi vilka möjligheter och hinder som finns. Vi tar också reda på vilka förväntningar som finns, hur arbetsuppgifterna ser ut, vilket arbetsmaterial personen i fråga ska arbeta med och hur lokalerna är utformade.

 

Därpå gör vi en bedömning av individens förutsättningar  i förhållande till arbetsuppgifterna. Genom samtal med individen tar vi reda på vilka förkunskaper som finns, erfarenhet av kompenserande hjälpmedel och vilka eventuella utredningar som tidigare gjorts. 

 

Efter inledande analys och bedömning kan vi ta fram förslag på några olika hjälpmedel som individen får möjlighet att prova och utvärdera. Det handlar då om att hitta hjälpmedel som känns rätt för individen och i vissa fall också att hitta rätt kombination av hjälpmedel.

 

Utbildning
Efter den inledande utredningen kan vi arbeta vidare med installation och driftsättning av de hjälpmedel man anser passar bäst. Vi ser då till att hjälpmedel kommer på plats och fungerar som det ska.Personen i fråga kan behöva ett enstaka hjälpmedel eller en kombination av flera olika. På LVI kan vi exempelvis erbjuda olika mjukvara som förbättrar tillgängligheten på dator och telefon, läskamera med eller utan text-till-tal-funktion, punktskrivare samt punktdisplay och olika slags arbetsplatsbelysning.   

 

När hjälpmedlet är på plats hjälper vi till med vidare utbildning på arbetsplatsen. Vi visar hur hjälpmedlet fungerar och bygger upp fungerande rutiner. 
 


Är du intresserad av en skräddarsydd utbildning – kontakta någon av våra säljare nedan så hittar vi en lösning.

  

- På Work For You använder vi LVI Academy för att kunna garantera en god service och undervisning till de av våra deltagare som behöver kunskap om datorer och hantering av hjälpmedel. Vi upplever att vi får en god service och ett professionellt bemötande ifrån personalen på LVI Academy och har en god dialog kring våra deltagares behov och den individuellt anpassade undervisningen.
 

Vi är mycket nöjda med LVI Academy och kommer att fortsätta vårt samarbete så länge behovet finns, både i syfte att ge undervisning till våra deltagare och för vidareutbildning av vår egen personal.


 

Ylva Andrén, platschef Stockholm Norra, Work For You