Gå till huvudinnehåll

Det här är LVI

 

LVI Low Vision International startades redan 1978 i småländska Växjö. Just det småländska arvet är något som vi är stolta över – och som fortfarande präglar oss. Under jordbrukssamhällets dagar bjöd landskapet bönderna på många utmaningar. Här var marken inte alls lika bördig som i andra delar av landet. Åkrarna var fyllda med sten eller igenvuxna med skog. Det krävdes hårt arbete, tålamod och en stor portion kreativitet för att få mat på bordet och det gällde att hushålla med resurserna. Denna strävsamhet har vi i blodet. Att se möjligheter där andra ser problem, att arbeta hårt och målmedvetet, hålla ner kostnaderna, vara uppfinningsrik och lite klurigare än andra har blivit ett framgångsrecept. 

 

Kanske har just detta gjort att LVI idag är en av världens ledande tillverkare av elektroniska synhjälpmedel. All utveckling och tillverkning sker fortfarande i Växjö och vi ser det som en stor fördel att ha hela kedjan inom huset, från produktutveckling till färdig produkt samt försäljning och service.

 

Vårt arbete går ut på att underlätta vardagen för personer med synnedsättning och ge dem möjlighet till ökad livskvalitet. Vi är stolta över våra synhjälpmedel som är både intelligenta och användarvänliga och dessutom håller världsklass! Utvecklingen av nya produkter sker i nära samarbete med användare och professionell personal inom synrehabiliteringen. Produkterna är framtagna med höga krav på tillförlitlighet och servicevänlighet och säljs under det registrerade varumärket MagniLink.

 

Utöver våra egna MagniLink-produkter erbjuder vi också ett stort sortiment av kompletterande produkter, som programvara till datorer, belysning, tangentbord och andra ergonomiska tillbehör.

 

Efter mer än 45 år i branschen har vi stor erfarenhet och kunskap inom synområdet. Det innebär att vi kan erbjuda en totallösning med individuellt anpassade synhjälpmedel som tillsammans med en skräddarsydd utbildning skapar de bästa förutsättningarna för ett effektivt arbete – i skolan, hemmet eller på arbetet.

 

Vårt huvudkontor finns fortfarande i Växjö där vi har våra rötter, men idag har vi egna dotterbolag i Danmark, Norge, Frankrike, Schweiz, Tyskland och USA. Genom dessa dotterbolag och distributörer är vi väl representerade i hela världen. Sedär, vad lite småländsk strävsamhet kan åstadkomma!

 

Läs mer om LVI och vårt sortiment av synhjälpmedel.