Gå till huvudinnehåll

Kvalitetspolicy - ISO 9001

 

LVI Low Vision International är sedan 1998 kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 och nu är vi omcertifierade enligt kraven i ISO 9001:2015. Vår kvalitetspolicy är enligt nedan:

 

 • Vi ska gemensamt eftersträva nöjda kunder och god lönsamhet.
 • Vår kvalitet kännetecknas av användarvänliga och tillförlitliga produkter samt hög kundservice och effektiva rutiner. 
 • Kvaliteten på våra produkter och tjänster ska vara en väsentligt bidragande faktor till att kunden väljer LVI som leverantör.

För att uppnå detta ska vi...

 • bemöta våra kunder på ett positivt och effektivt sätt
 • förvissa oss om marknadens och övriga intressenters krav på produkterna
 • leda och driva utveckling och innovation tillsammans med våra intressenter

 

Internt:

 • producera rätt kvalitet på varje avdelning
 • inte acceptera att några felaktiga produkter/tjänster levereras till nästa operation/kund
 • göra rätt från början
 • arbeta med ständiga förbättringar och förbättrade arbetssätt
 • arbetsmiljön skall vara trygg och medarbetarna skall känna delaktighet

 

Vår verksamhet följer interna och externa krav och tillämplig lagstiftning. 

 

           Interteks symbol för certifiering enligt ISO 9001och 14001.Symbol för Western Europe Partner Pledge.