Kvalitetspolicy - ISO 9001

 

LVI Low Vision International är sedan 1998 kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 och nu är vi omcertifierade enligt kraven i ISO 9001:2015. Vår kvalitetspolicy är enligt nedan.

 

Vi ska gemensamt eftersträva nöjda kunder och god lönsamhet. Vår kvalitet kännetecknas av användarvänliga och tillförlitliga produkter, samt en hög kundservice och effektiva rutiner. Kvaliteten på våra produkter och tjänster skall vara en väsentligt bidragande faktor till att kunden väljer LVI som leverantör. 

 

För att uppnå detta ska vi...
 

  • bemöta våra kunder på ett positivt och effektivt sätt.

  • förvissa oss om marknadens krav på produkterna.

  • producera rätt kvalitet på varje avdelning.

  • inte acceptera att några felaktiga produkter/tjänster levereras till nästa operation/kund.

  • göra rätt från början.

  • arbeta med ständiga förbättringar.