Gå till huvudinnehåll

Kvalitetspolicy - ISO 9001

 

LVI Low Vision International är sedan 1998 kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 och nu är vi omcertifierade enligt kraven i ISO 9001:2015. Vår kvalitetspolicy är enligt nedan:

 

 • Vi ska gemensamt eftersträva nöjda kunder och god lönsamhet.
 • Vår kvalitet kännetecknas av användarvänliga och tillförlitliga produkter samt hög kundservice och effektiva rutiner. 
 • Kvaliteten på våra produkter och tjänster ska vara en väsentligt bidragande faktor till att kunden väljer LVI som leverantör.

För att uppnå detta ska vi...

 • bemöta våra kunder på ett positivt och effektivt sätt
 • förvissa oss om marknadens och övriga intressenters krav på produkterna
 • leda och driva utveckling och innovation tillsammans med våra intressenter

 

Internt:

 • producera rätt kvalitet på varje avdelning
 • inte acceptera att några felaktiga produkter/tjänster levereras till nästa operation/kund
 • göra rätt från början
 • arbeta med ständiga förbättringar och förbättrade arbetssätt
 • arbetsmiljön skall vara trygg och medarbetarna skall känna delaktighet

 

Vår verksamhet följer interna och externa krav och tillämplig lagstiftning.