Gå till huvudinnehåll

Synnedsättning vad innebär det?

En synnedsättning innebär att man har en begränsning av sin synförmåga – ofta ser individen på sitt eget och begränsade sätt. Det kan vara t.ex. vara svårt att läsa eller att orientera sig med hjälp av synen och en del ser med starkt begränsat synfält.  Andra kan svagt se färger och föremål eller ha svårt att se när det är mörkt eller när det är väldigt starkt solljus.  

 

Det finns en rad olika synskador och ögonsjukdomar och gränsen mellan lindriga och grava synskador är flytande. Det är oklart exakt hur många personer med synnedsättning det finns i Sverige, bland annat på grund av att det är en definitionsfråga och att det finns olika sätt att räkna. SRF (Synskadades Riksförbund) tog för några år sedan reda på hur många som var inskrivna vid landets syncentraler och kom då fram till att det fanns 120000 synskadade i Sverige. Detta är dock en lägre siffra än vad SCB kommit fram till och SCB anger att det 2016 var åtminstone 30 000 personer som var gravt synnedsatta eller helt blinda (källa: www.funka.com/design-for-alla/statistik).

Har du synnedsättning? Du kan vara berättigad till hjälpmedel!

Om du har problem med synen kan du vända dig till ögonkliniken på ditt närmaste sjukhus. Där görs en synundersökning av en ögonläkare, som skriver ut en remiss till syncentralen om du är berättigad till synhjälpmedel. På syncentralen hjälper synpedagoger och optiker dig att hitta rätt hjälpmedel. Om du är berättigad till hjälpmedel betalar du som regel inget för detta, även om det i vissa landsting kan förekomma att du får stå för en mindre summa själv.

LVI har hjälpmedel för dig med synnedsättning

LVI har produkter av högsta kvalitet, som kan förstora, förstärka och läsa upp text och bild och på så sätt underlätta vardagen för personer med synnedsättning. Våra synhjälpmedel kan du eller din arbetsgivare också få som arbetshjälpmedel - se mer information nedan. Du kan även kontakta oss direkt på LVI, Low Vision International, för att hitta ditt hjälpmedel.

 

Läs mer om våra olika hjälpmedel för personer med synnedsättning 


För mer information kan du läsa på följande sidor:
 

Sveriges syncentraler

Kontakuppgifter till din närmaste syncentral via Vårdguiden 1177: Syncentralerna

 

Arbetshjälpmedel

Du eller din arbetsgivare kan få bidrag till arbetshjälpmedel. Läs mer på Försäkringskassans webbplats: www.forsakringskassan.se
Direktlänk till Försäkringskassans sida om arbetshjälpmedel.

 

Det kan också, via Arbetsförmedlingen, finnas möjlighet att få hjälpmedel för att underlätta att få eller behålla en anställning.
Som arbetssökande kan du läsa mer på: Arbetsförmedlingens sida om stöd vid funktionsnedsättning.
Som arbetsgivare kan du läsa mer på: Arbetsförmedlingens sida om bidrag till hjälpmedel på arbetsplatsen. 

Se också Heja Olikas guide "Hur man får bidrag till arbetshjälpmedel".

 

Du kan även ta del av Arbetsmiljöverkets vägledning om arbetsanpassning. Informationen riktar sig främst till arbetsgivare och chefer, men även skyddsombud och andra som arbetar med arbetsmiljöfrågor samt arbetstagare.