Gå till huvudinnehåll

Berättelser från användare

 

LVIs mission eller uppdrag är att underlätta vardagen för personer med synnedsättning och ge dem möjlighet till ökad livskvalitet. Vid utveckling av nya produkter är huvudfokus därför alltid på användaren med ambitionen att utveckla och ta fram kompetenta produkter som underlättar vardagen för just de personer som ska använda dem. Det är glädjande varje gång en person med synnedsättning använder våra produkter och får hjälp av dessa i sin vardag. Nedan presenterar vi några exempel på användare vars vardag underlättas genom hjälpmedel från LVI. Välj kundreferens att läsa om, via listan nedan eller genom att klicka i menyn till vänster.

 

Se också våra biblioteksreferenser och lösningar för bibliotek

 

Längre kundreferenser

Johan Larsson  projektadministratör

Magdalena Edlund  medicinsk sekreterare

Nathalie Nilsson  elitidrottare
Albin Zetterheim  butiksanställd

Therese Svensson  orderadministratör

 

Kortare kundreferenser

Sofia – klarar skolan med hjälp av läskameran MagniLink Zip
Sören – använder en MagniLink Vision Basic för att läsa tidningen och lära sig latin

Noah – har MagniLink TAB som hjälpmedel i klassrummet

Åke – använder MagniLink Vision på Säffle stadsbibliotek

Göran – användare av Teknikkäppen Cirrus