Berättelser från användare

 

LVI har stor samlad kompetens kring synhjälpmedel, utbildning och anpassningar i såväl studie- som arbetssituationer. Genom att se helheten kan vi presentera lösningar som passar den enskilda individen. Här kan du ta del av några exempel där LVI hjälpt människor till en enklare och bättre vardag. Välj kundreferens att läsa om, via listan nedan eller genom att klicka i menyn till vänster.

 

Se också våra biblioteksreferenser och lösningar för bibliotek

 

Längre kundreferenser

Johan Larsson  projektadministratör

Magdalena Edlund  medicinsk sekreterare

Nathalie Nilsson  elitidrottare
Albin Zetterheim  butiksanställd

 

Kortare kundreferenser

Sofia – klarar skolan med hjälp av läskameran MagniLink Zip

Noah – har MagniLink TAB som hjälpmedel i klassrummet

Åke – använder MagniLink Vision på Säffle stadsbibliotek

Göran – användare av Teknikkäppen Cirrus