Gå till huvudinnehåll

MagniLink PCViewer

 
MagniLink PCViewer

MagniLink PCViewer – mjukvara för PC 


MagniLink PCViewerTM är en innovativ mjukvara som används på en PC för att visa bild från ett MagniLink läskamerasystem. Mjukvaran styr läskamerans egenskaper som exempelvis förstoringsgrad, artificiella färger och ljusnivå samt ger användaren möjlighet till individuella anpassningar för bästa upplevelse. 

Fråga eller order?
 
Funktionalitet MagniLink PCViewerTM
 
 • Olika färg- och ljusinställningar, t.ex. naturliga och artificiella färger. 
 • Olika förstoringsgrad. 
 • Låsbar autofokus. 
 • Ta och visa bilder. 
 • Spela in och visa videoinspelning. 
 • Spegla, rotera och frysa bilder. 
 • Automatiska uppdateringar (kräver internet) 
 • Olika hjälplinjer underlättar läsning.
 • ​Fler möjligheter att ändra och anpassa efter individuella behov i EUC-fliken (End User Configuration). 
 • Styrning av funktionerna på olika sätt. Antingen via menyer, kortkommandon på tangentbordet eller knappar på läskamerans kontrollpanel. 
 • Konfigurering av egna kortkommandon. 
 • Kamerabilden placerad överst/längst fram bland alla öppnade applikationer. 
 • Välja och växla mellan flera vyer. 
 • Kompatibel med programmen ZoomText och SuperNova. 
 • Stöd för motoriserade kameror i MagniLink AIR familjen.
 • Stöd för flera videoströmmar och delad bild mellan dessa, tex samtidig användning av flera MagniLink kameror.
 • Anteckningsverktyg med möjlighet att rita, förstora och panorera i bilden
 
Fantastiskt anteckningsverktyg 
Det användbara anteckningsverktyget ger möjlighet att rita, skriva, förstora och panorera i bilden. Du kan enkelt välja att navigera mellan olika bilder och det finns flera olika funktioner för att infoga text, rita samt skriva med ”vanlig” penna eller överstrykningspenna i olika färg och storlek. Du kan även spara och öppna bilden som du gjort anteckningar på. Verktyget passar exempelvis utmärkt för att markera i texter eller fylla i formulär eller prov som sedan enkelt kan sparas eller skickas vidare.

Samtidig bild från flera kameror
MagniLink PCViewer kan visa bild samtidigt från flera anslutna MagniLink kamerasystem om så önskas. Som användare kan du enkelt dela bilden på olika sätt i mjukvaran så att kamerabilderna visas samtidigt, t.ex. bild från en avståndskamera och en läskamera. Detta kan vara mycket praktiskt för exempelvis en skolelev i klassrummet som vill kunna se (med hjälp av avståndskameran) vad läraren gör framme vid tavlan, och samtidigt se (med hjälp av läskameran) en förstorad bild från sin lärobok.

Stöd för motoriserade kameror i MagniLink AIR familjen
Om man använder motoriserade kameror från vår senaste produktfamilj MagniLink AIR så kan man styra kamerorna direkt från mjukvaran via ikoner, via tangentbordet eller genom att dra med mus-pekaren i kamerabilden. Det går även att spara upp till tre olika kamerapositioner vilket underlättar för exempelvis en elev som snabbt behöver växla mellan olika kamerapostioner. Då kan hen t.ex. gå från att se läraren vid tavlan för att i nästa stund med bara ett knapptryck förflytta kameran till ett sparat läge där den t.ex. tittar på dörren när någon kommer in i klassrummet.
 
Tillval: 
Med tillvalet TTS är det möjligt att OCRbehandla en text och få den uppläst med hjälp av den inbyggda talsyntesen. Den OCR-behandlade texten kan visas i flera olika bildvisningslägen synkroniserat med tal. Det går att OCR-behandla text från en bild som tas med den anslutna MagniLink kameran, men det går också att dra in andra dokument i programmet för att få dem OCR-behandlade. Det är möjligt att spara det som är OCR-behandlat som en ljud-fil (.wav) och du kan förstora och navigera i OCR-bilden. Det är också möjligt att klistra in text rakt in i programmet för att få den uppläst.

Har man tillvalet TTS finns även möjlighet att använda mjukvaran fristående/standalone d.v.s utan kopplad läskamera. Då kan man få redan sparade text- eller bilddokument OCR-behandlade och texten uppläst av talsyntes. Vid köp av läskameran MagniLink S Premium 2, MagniLink Pro eller någon av våra MagniLink AIR kameror ingår PCViewer och om man väljer till TTS ingår också standalone-funktionen. Det går även att köpa till TTS och standalone i efterhand.
 
 
Rekommenderade systemkrav: 
 
 • Microsoft Windows 7. 
 • 1 integrerad USB 3.0-port 
 • i5 eller i7 processor, 4 GB RAM-minne, externt grafikkort med minst 512 MB inbyggt minne. 
   
Övrigt: 
MagniLink PCViewer är avsedd för PC. Det finns liknande mjukvara, dock inte med exakt samma funktionalitet, för Mac respektive Chromebook. 

Broschyr
Bruksanvisning

Söker du dokument på andra språk är du välkommen att kontakta oss.

Följande text är på engelska, från vår internationella databas.

Below you can download the software MagniLink PCViewer that enalbles your MagniLink Video Magnifier to operate with your PC.

If you don´t have a licensed MagniLink camera the words “Unvalid license” will be present at the screen. After a few minutes the picture will disappear. If you want to test a few more minutes you can restart the camera again.

Choose either the "Full version" for a complete software, including almost all available languages (note that the large file size can cause significant download time) or the "No language version" (best choice for everyone not using a text-to-speech-model).

Users with a Text-to-speech-model can complete the "No language version" with the languages in use, notice that then the OCR Package must be installed.  

If you use Google Chrome as a browser and have trouble downloading the software, right-click and choose "Open in new tab" or try another browser.

 

November 28, 2022

MagniLink PCViewer v 10.4.8.2 Full version PC 
230630 The WiFi package is updated to support the latest version of MagniLink AIR Framegrabber.   
 
Arrow symbolizing download.

 
MagniLink PCViewer v 10.4.8.2 No Language version PC   
 

Arrow symbolizing download.
MagniLink PCViewer Arabic language Arrow symbolizing download.
MagniLink PCViewer AU English language Arrow symbolizing download.
MagniLink PCViewer Belgian Dutch language Arrow symbolizing download.
MagniLink PCViewer Bulgarian language Arrow symbolizing download.
MagniLink PCViewer CA French language Arrow symbolizing download.
MagniLink PCViewer Croatian language Arrow symbolizing download.
MagniLink PCViewer Czech language Arrow symbolizing download.
MagniLink PCViewer Danish language Arrow symbolizing download.
MagniLink PCViewer Dutch language  Arrow symbolizing download.
MagniLink PCViewer Finnish language Arrow symbolizing download.
MagniLink PCViewer French language Arrow symbolizing download.
MagniLink PCViewer German language Arrow symbolizing download.
MagniLink PCViewer Greek language Arrow symbolizing download.
MagniLink PCViewer Hebrew language Arrow symbolizing download.
MagniLink PCViewer Hungarian language Arrow symbolizing download.
MagniLink PCViewer Italian language Arrow symbolizing download.
MagniLink PCViewer Mexican Spanish language Arrow symbolizing download.
MagniLink PCViewer Norwegian language Arrow symbolizing download.
MagniLink PCViewer Polish language Arrow symbolizing download.
MagniLink PCViewer Portuguese language Arrow symbolizing download.
MagniLink PCViewer Romanian language Arrow symbolizing download.
MagniLink PCViewer Russian language Arrow symbolizing download.
MagniLink PCViewer Slovak language Arrow symbolizing download.
MagniLink PCViewer Spanish language Arrow symbolizing download.
MagniLink PCViewer Swedish language Arrow symbolizing download.
MagniLink PCViewer Turkish language Arrow symbolizing download.
MagniLink PCViewer UK English language Arrow symbolizing download.
MagniLink PCViewer US English language Arrow symbolizing download.

 

 
MagniLink PCViewer OCR Package Arrow symbolizing download.
 
MagniLink PCViewer WiFi (for MagniLink AIR)
230630 The WiFi package is updated to support the latest version of MagniLink AIR Framegrabber. 
Arrow symbolizing download.

 

 

MagniLink PCViewer - updates in version 10.4.8.2 (November 28, 2022)

 

New features

 • Polish localization which means that menus and icons in the software can be displayed in Polish.

 

Bug fixes

 • Clicking F8 (next view) toggled two steps forward in the views when running together with ZoomText.

 

 

MagniLink PCViewer - updates in version 10.4.8.0

 

New features

 • Stepless rotation.
 • Presets also saves artificial colors rotations and more.
 • Possible to use keyboard to zoom and pan in notepad.
 • Rotations in notepad.
 • Possible to make hotkeys global.
 •  Active camera and splitmode is saved.
 •  Animation when switching split mode.

 
Bug fixes 

 • Fixed video recording bugg from 10.3.x.x
 • Paste and OCR.
 • Fixed bugg in the "Enter license" dialog.
 • Overview mode in the control unit.
 • Removed features not accessible in the control unit.
 • Improvements regarding accessibility:
         - Replaced the color dropdown button with two buttons (same as MacViewer).
         - Possible to trigger mode change with space or enter.
         - Easier to select font in the dropdown list.
         - Slide switches for volume and speechrate are now in tab order and can be changed by the keyboard.
         - Improved navigation in settings menu.
         - Improved focus visibility.

 

 

MagniLink PCViewer - updates in version 10.3.8.10

 

 • Notepad with lots of features for drawing, marking and writing in a document. The tool is, for example, excellent for marking in texts or filling in forms or exams that then easily can be saved or forwarded.
 • Support for multiple video streams and split screen between them, such as the use of multiple simultaneous Magnilink cameras. 
 • Support for motorized cameras in the MagniLink AIR family. You can control these cameras directly from the software via icons, via the keyboard or by dragging the mouse pointer in the camera image. You can also store up to three different camera positions which for example facilitates for a student who quickly needs to switch between different camera positions.
 • Portuguese localization which means that menus and icons in the software can be displayed in Portuguese.
 • PCViewer mouse pointer replaced with standard Windows mouse pointer
 • Minor bug fixes

 

 

MagniLink PCViewer - updates in version 10.2.8.0

 

New features

 • It is now possible to use MagniLink PCViewer as a standalone software, without the need for an LVI camera.
 • Minimized mode has been added to the Split Mode (F8) rotation.

 
Bug fixes 

 • PCViewer no longer crashes when the cursor is placed on certain buttons during launch.
 • Automatic Updates On/Off is now saved correctly when the box is ticked using Spacebar.
 • Saving OCR as a .WAV file will no longer stop SAPI-voices from working.
 • The video feed will no longer magically appear when it is set to minimized (F8).
 • OCR notification will now display correctly during CCTV-mode with SuperNova & ZoomText.
 • Start/Resume reading will now start reading even when used quickly after lowering/increased reading speed.
 • Ctrl + M & F8 will no longer make a sound when used together with SuperNova & ZoomText in CCTV-mode.
 • The video feed will no longer cut out if you switch between OCR-view and Camera-view with the video feed frozen.
 • It is no longer necessary to press B twice to leave the quiet mode.
 • Notification for Ctrl + C with ZoomText in CCTV-mode now displays as intended.
 • PCViewer will no longer crash if documents are dragged and dropped for OCR in quick succession.
 • The video feed will no longer cut off if you press F4 and F5 in quick succession.
 • It is no longer necessary to press F5 twice after the Save As dialog has been discarded.
 • Fonts are no longer placed on top of each other in the drop-down list.
 • The application no longer says slower/faster, softer/louder when it reads a document.
 • Fixed flickering in quiet mode with SuperNova
 • SAPI voices no longer skips a block when navigating.
 • Speech now starts every time a file is opened (if start speech after OCR is checked).
 • Controlling Volume & Speed with SAPI-voices is no longer slow.
 • Application no longer crashes when OCR on a language not localized when no localized voices are installed.
 • The reference line no longer gets the background color. It gets the foreground color
 • Some SAPI voices had problem with Unicode character U+25A0. Al such characters are removed from the OCR result.
 • Application could crash when pressing F2 or F3 in standalone mode if no colors where available
 • Ctrl + C together with Supernova no longer crashes the application.
 • Video no longer becomes black when the video is frozen together with supernova.
 • ZoomText and SuperNova camera switches from fullscreen if settings are accessed
 • Column selector now works.
 • Icon for play pause is now updated when navigating sentence and block
 • F8 now first activates the window when it is minimized
 • Default now sets the voice to a voice with the same language as the application.
 • OCR on 32-bit versions of windows.
 • OCR problem with Icelandic voices
 • Crash when trying to activate licenses manually in the about dialog.
 • Crash when dialog showing licensed features not installed. And the information was off missing Italian.
   

Known issues

 • (Ctrl + R) by default should rotate clockwise but currently rotates counter clockwise.
 • Changing Split Mode (F8) does not work when ZoomText is on and CCTV-mode is off.
 • Read Commands will in some instances conflict with other commands that are read aloud using TTS.
 • Autofocus on/off will slightly adjust the width of the Ribbon menu.
 • Some icons are blurry when the GUI is scaled up.
 • A tooltip display "Settings F9" can sometimes incorrectly appear.
 • Sliders can sometimes display two different values
 • Higher text size in Windows can create a scrollbar in the Change Color drop down.
 • The Split Modes (F8) are incorrect in the beginning when used with ZoomText / SuperNova.
 • When increasing reading speed from 70 to 80 PCViewer will skip a few words.
 • A green image is incorrectly displayed when PCViewer is launched without a camera.
 • During the launch of either ZoomText or SuperNova the video feed in PCViewer will jerk around.
 • Navigation with letter by letter will incorrectly stop the Start button icon from updating.
 • Video recording on a PC with low performance is unreliable.
 • Switching voice with Ctrl + O when SuperNova is active does not work.
 • Split Modes (F8) with ZoomText in CCTV-mode using multiple monitors does not work as intended.
 • Navigating through settings with Tab does not work as intended.

 

 

MagniLink PCViewer - updates in version 10.1.8.0

 

New features

 • Tooltips in the menu now displays the shortcut keys.
 • It is now possible to change the color of the reference line in the EUC-tab.
 • It is now possible to enlarge and navigate in the OCR-picture.
 • More possibilities for navigating in quiet mode.
 • Possible to hide the application by Ctrl + H when running it together with ZoomText or SuperNova. If SuperNova or ZoomText is not active, Ctrl + H will hide the ribbon instead.
 • Possible to paste text into the program by Ctrl + V.
 • Possible to control the pan/tilt of a distance camera.
 • Possible to save OCR result as a sound file (.wav).
 • The application will display a message if the camera is licensed for a feature but the corresponding component is not installed.
 • PCViewer now gives feedback when using the keys to change volume and speech rate.

 
Bug fixes 

 • F12 now open the Norwegian instead of the English manual when the application language is Norwegian.
 • Application no longer switches from Norwegian to English when accessing the application settings.
 • Default-buttons now works correctly.
 • Program now works better when connected to a USB2 port.
 • Possible to zoom etc. in the menu with the space key.
 • Text in the ribbon-buttons now aligns better.
 • Improved accuracy for Arabic text.
 • Mouse click no longer starts speech in quiet mode.
 • The hotspot of the mouse cursor is changed from (5,5) to (0,0).
 • SAPI voices now works correctly.
 • Better coloring in the OCR image modes.
 • The application now remembers its position after a restart.
 • The application now saves the camera resolution.
 • Load profile now updates the graphical user interface (GUI) correctly.
 • Improved stability together with ZoomText.
 • Improved stability together with SuperNova.

 

 

 

Broschyr
Bruksanvisning

Söker du dokument på andra språk är du välkommen att kontakta oss.