Gå till huvudinnehåll

MagniLink Viewer

 
MagniLink Viewer

MagniLink Viewer – mjukvara för iPad 


MagniLink ViewerTM är en innovativ mjukvara som används på en iPad för att visa bild från ett MagniLink läskamerasystem. Mjukvaran styr läskamerans egenskaper som exempelvis förstoringsgrad, artificiella färger och ljusnivå samt ger användaren möjlighet till individuella anpassningar för bästa upplevelse. 

Fråga eller order?
Funktionalitet MagniLink Viewer
 • Olika färg- och ljusinställningar, t.ex. naturliga och artificiella färger. 
 • Olika förstoringsgrad. 
 • Ta bilder.
 • Spela in video.  
 • Spegla och rotera bilder. 
 • Automatiska uppdateringar.  
 • Olika hjälplinjer underlättar läsning.
 • ​Fler möjligheter att ändra och anpassa efter individuella behov i EUC-fliken (End User Configuration). 
 • Styrning av funktionerna på olika sätt. Antingen via menyer, kortkommandon på tangentbordet eller knappar på läskamerans kontrollpanel. (Även gester)
 • Konfigurering av egna kortkommandon.  
 • Välja och växla mellan flera vyer. 
 • Stöd för motoriserade kameror i MagniLink AIR familjen.
 • Stöd för flera videoströmmar och delad bild mellan dessa, tex samtidig användning av flera MagniLink kameror.
 • Anteckningsverktyg med möjlighet att rita, förstora och panorera i bilden.

Fantastiskt anteckningsverktyg 
Det användbara anteckningsverktyget ger möjlighet att rita, skriva, förstora och panorera i bilden. Du kan enkelt välja att navigera mellan olika bilder och det finns flera olika funktioner för att infoga text, rita samt skriva med ”vanlig” penna eller överstrykningspenna i olika färg och storlek. Du kan även spara och öppna bilden som du gjort anteckningar på. Verktyget passar exempelvis utmärkt för att markera i texter eller fylla i formulär eller prov som sedan enkelt kan sparas eller skickas vidare.

Samtidig bild från flera kameror
MagniLink Viewer kan visa bild samtidigt från flera anslutna MagniLink kamerasystem om så önskas. Som användare kan du enkelt dela bilden på olika sätt i mjukvaran så att kamerabilderna visas samtidigt, t.ex. bild från en avståndskamera och en läskamera. Detta kan vara mycket praktiskt för exempelvis en skolelev i klassrummet som vill kunna se (med hjälp av avståndskameran) vad läraren gör framme vid tavlan, och samtidigt se (med hjälp av läskameran) en förstorad bild från sin lärobok.

Stöd för motoriserade kameror i MagniLink AIR familjen
Om man använder motoriserade kameror från vår senaste produktfamilj MagniLink AIR så kan man styra kamerorna direkt från mjukvaran via ikoner, via tangentbordet eller genom att dra med mus-pekaren i kamerabilden. Det går även att spara upp till tre olika kamerapositioner vilket underlättar för exempelvis en elev som snabbt behöver växla mellan olika kamerapostioner. Då kan hen t.ex. gå från att se läraren vid tavlan för att i nästa stund med bara ett knapptryck förflytta kameran till ett sparat läge där den t.ex. tittar på dörren när någon kommer in i klassrummet.
 
TTS 
Med TTS är det möjligt att OCR-behandla en text och få den uppläst med hjälp av den inbyggda talsyntesen. Den OCR-behandlade texten kan visas i flera olika bildvisningslägen synkroniserat med tal. Det går att OCR-behandla text från en bild som tas med den anslutna MagniLink kameran, men det går också att dra in andra dokument i programmet för att få dem OCR-behandlade. Det är möjligt att spara det som är OCR-behandlat som en ljud-fil (.wav) och du kan förstora och navigera i OCR-bilden. Det är också möjligt att klistra in text rakt in i programmet för att få den uppläst.

Det finns även möjlighet att använda mjukvaran fristående/standalone d.v.s utan kopplad läskamera. Då kan man få redan sparade text- eller bilddokument OCR-behandlade och texten uppläst av talsyntes. MagniLink Viewer fungerar på Apple iPad (se nedan systemkrav) tillsammans med MagniLink WifiCam, alternativt med en MagniWifi tillsammans med andra läskameror från LVI, kontakta oss gärna om du har frågor kring detta.
 
För systemkrav, se fliken Mjukvara.

Notera att iPad Pro, som kom ut efter iPad på marknaden, har ett lägre genrerationsnummer än vanliga iPad.

Övrigt: 
MagniLink Viewer är avsedd för användning på en iPad/iPad Pro. Det finns liknande mjukvara, dock inte med exakt samma funktionalitet, för Mac respektive PC och Chromebook

Broschyr
Bruksanvisning

Söker du dokument på andra språk är du välkommen att kontakta oss.

Följande text är på engelska, från vår internationella databas.

MagniLink Viewer enables your MagniLink Video Magnifier to operate with your iPAD and is available for download in App Store.

Download button for Apple App Store, click to download MagniLink Viewer (needs to be on an IOS device). 

Specifications for MagniLink Viewer:
 

Minimum system requirements 

 • iPadOS 15.0 or later 
 • 9th generation iPad or newer 

Recommended system requirements 

 • iPadOS 16.0 or later 
 • 5th generation iPad Pro with 12.9-inch display and M1 chip (or newer) 

Please note that the iPad Pro, which came out after the iPad, has a lower generation number than the iPad.

If you're using MagniLink Viewer with MagniLink iTAB, there are additional system requirements for the iPad, see product page here

Updates in Magnilink Viewer v 2.6 (May 28, 2024)

 • Able to set different video modes for MagniLink cameras
 • Scan QR codes
 • Faster zoom for MagniLink AIR Go camera
 • Pinch and zoom now works for external iTAB camera (bugfix)
 • Improved gesture use (bugfix)

Updates in MagniLink Viewer v 2.5 (Jan 4, 2024)

 • MagniLink cameras can now be connected directly to the iPad via USB

 • One view for the built in front and back camera, where you can switch between them

 • Artificial colors is now applied to images taken.

 • App now support Split View
   

Updates in MagniLink Viewer v 2.1 (Oct 17, 2023)

 • Works with older MagniWiFi camera

 • Bug fixes for the Notepad tool

 

Broschyr
Bruksanvisning

Söker du dokument på andra språk är du välkommen att kontakta oss.