Text till tal för PC, Mac och Chromebook

Artikelnummer: TTS-PC, TTS-MAC 
Text till tal för PC, Mac och Chromebook

För dig som vill lyssna på texten samtidigt som du läser
 

Det finns tillägg till din MagniLink-mjukvara som gör att du även kan OCR-behandla en text och få den uppläst. Detta ger en mer avslappnad läsning samt ökar läshastigheten och du orkar även läsa längre texter.

Fråga eller order?

När du köper en MagniLink S Premium 2 eller en MagniLink PRO, två läskameror som du använder tillsammans med en dator eller monitor, ingår mjukvara som behövs för att din läskamera ska fungera. Mjukvaran för PC heter MagniLink PCViewer, mjukvaran för Mac heter MagniLink S-mjukvara och mjukvaran för Chromebook heter MagniLink ChromeViewer. Dessa mjukvaror kan man även välja som tillval när man köper övriga läskameror från LVI, förutsatt att du valt en läskamera med möjlighet till datorkoppling


Till de två mjukvarorna för PC och Mac finns tillvalet TTS (text-till-tal) som bland annat OCR-behandlar och läser upp text. Även för ChromeViewer finns tillvalet OCR, som OCR-behandlar text från ett bild-dokument. Chromebook kan sedan läsa upp den OCR-behandlade texten, men i detta fallet är det inte mjukvaran i sig som läser upp texten, utan det styrs av Google Chrome. 
 

TTS för PC och Mac

Det finns flera olika funktioner i tillvalet text-till-tal utöver att få text uppläst högt. Du väljer bland annat själv hur du vill att texten ska presenteras; rad för rad, ord för ord, stycke för stycke, bild och ord eller bild och rad. Du kan på så sätt följa med i texten på skärmen på det sätt som passar dig bäst samtidigt som du lyssnar. Mjukvaran känner automatiskt av vilket språk som används i texten och väljer röst efter det aktuella språket. Texten kan också sparas och öppnas i ett redigeringsprogram för korrektur eller bearbetning. Upp till en hel A4-sida kan läsas in på en gång och med hjälp av snabbkommandon kan du snabbt och effektivt läsa in flera sidor inom loppet av några sekunder. 

Om man väljer till TTS till mjukvaran MagniLink PCViewer ingår standalone-funktion. Detta gör det möjligt att använda mjukvaran fristående/standalone det vill säga utan kopplad läskamera. 
 

OCR för Chromebook

För att tillgång till OCR med MagniLink ChromeViewer krävs en licens som du köper i din MagniLink ChromeViewer-app och OCR-funktionen blir kopplad till det Google-konto som används vid köpet. Det betyder att du inte är låst till en speciell dator för att använda OCR utan kan använda vilken Chromebook som helst.

För uppläsning av OCR-behandlad text används ChromeVox som är inbyggt i din Chromebook. Med ChromeVox igång kan du stega igenom alla dina OCR-behandlade dokument och du kan även navigera rad för rad, ord för ord eller bokstavera.

För att få tillgång till svensk uppläsningsröst behöver du välja Android i listan när du byter röst för ChromeVox och sedan ändra rösten via Android-inställningar. Skulle din Chromebook inte ha stöd för Android-appar och ditt språk inte finns tillgängligt går det att köpa röster via Chrome Web Store från tredje part.