Gå till huvudinnehåll

LVI förvärvar Mountain View Low Vision Services


LVI America, Inc, ett helägt dotterbolag till LVI Low Vision International AB, har den 29 december 2023 slutit avtal om att förvärva Mountain View Low Vision Services (MVLVS) i USA. Bolaget har sitt säte i Hixon, i delstaten Tennessee, USA och grundades 2019 av Cheryl Saucier. Företaget, som erbjuder produkter och tjänster för personer med nedsatt syn har sedan en tid varit återförsäljare åt LVI i USA, men LVI America, Inc blir nu majoritetsägare.

Foto på Cheryl Suacier, som sitter framför några LVI-produkter på Mountainview Low Vision Services i Hixson, USA

Cheryl Saucier, Mountain View Low Vision Services, USA

 

Förvärvet innebär för LVI en förstärkt och långsiktig närvaro på USA-marknaden som vuxit i betydelse under senare år. Sedan tidigare har man egna representanter i Las Vegas och Vermont, samt lager och service på ytterligare ett par orter. Förvärvet kommer att bidra till en ökad marknadsandel, ökad omsättning och en högre servicegrad mot LVIs kunder på USA-marknaden.

 

-USA-marknaden är en stor och viktig marknad för LVI och vi har sedan flera år tillbaka ett eget dotterbolag på marknaden, LVI America, Inc. Genom förvärvet av MVLVS förstärker vi vår position och tar ett viktigt steg för att ytterligare växa i USA. Tidpunkten är väl vald eftersom vi just nu bygger om vårt huvudkontor i Sverige för att öka vår produktions- och lagerkapacitet för att anpassa oss för en ökad efterfrågan både idag och i framtiden. Genom förvärvet står LVI bättre rustade än någonsin och befäster vår position som en av världens största tillverkare och distributörer av synhjälpmedel och närbesläktade produkter.
Henrik Blomdahl, VD på LVI Low Vision International

 

-Jag är väldigt glad att LVI går in som ägare. LVI har varit vår största leverantör genom företagets historia. Jag har länge uppskattat den höga kvaliteten på deras produkter och har med tiden kommit att respektera ledarskapet och företagskulturen. Förvärvet gör oss starkare och gör att vi kan fortsätta att erbjuda de allra bästa produkterna för att förändra livet för människor med synnedsättning. Dessutom ser jag fram emot att samarbeta med LVI för att förstärka varumärket på den amerikanska marknaden.
Cheryl Saucier, Mountain View Low Vision Services

 

Två porträttbilder av Cheryl Sucier och Henrik Blomdahl.

Cheryl Saucier och Henrik Blomdahl