MagniLink AIR Uno

Artikelnummer: MLAIR-UNO 
MagniLink AIR Uno

MagniLink AIR Uno – trådlös läs- och avståndskamera


MagniLink AIR Uno är en trådlös kamera som kan användas både som läs- och avståndskamera. Kameran fästs normalt i ett undertak, men kan även fästas i ett vanligt tak. Enheten kan användas enskilt, men för bilddelning mellan flera kameror kan den också kombineras med avståndskameran MagniLink AIR Distance eller en MagniLink läskamera, som exempelvis MagniLink S Premium 2 eller MagniLink PRO.

Fråga eller order?

Passar utmärkt exempelvis i klassrummet

Den takmonterade MagniLink AIR Uno är ett effektivt hjälpmedel för exempelvis skolelever med nedsatt syn. Enheten kan användas som både avstånds- och läskamera och användaren styr enkelt den motoriserade kameran för att titta på det som önskas. Med avståndsläget ser eleven exempelvis vad läraren gör framme vid tavlan och med läsläget kan eleven läsa i sina skolböcker eller utforska olika objekt som visas i önskad förstoringsgrad på datorskärmen.

Två bilder som visar hur en takmonterad MagniLink AIR Uno i klassrummet kan visa bild från kameran i avstånds- eller bordsvisningsläge.

Två bilder som visar hur en takmonterad MagniLink AIR Uno i klassrummet kan visa bild från kameran i avstånds- eller bordsvisningsläge.


Smidigt taksystem utan sladdar

Systemet utgörs av en MagniLinkprogramvara samt en kombinerad läs- och avståndskamera som fästs i taket. En av fördelarna med att kameran är monterad i taket är att sikten inte riskerar att bli skymd. En annan fördel med MagniLink AIR Uno är att bilden från kameran överförs trådlöst till  datorn, vilket ger större arbetsyta på skolbänken eller skrivbordet, som inte behöver ge plats åt massa sladdar. Att kameran är av senaste teknik och visar en riktigt skarp bild underlättar naturligtvis också för användaren.

 

Visa flera bilder samtidigt

Datorskärmen kan på ett enkelt sätt delas mellan bilden som tas med den takmonterade kameran, antingen i avstånds- eller läsläge, och själva datorbilden. Fler visningsalternativ blir tillgängliga om du dessutom väljer att  koppla till avståndskameran MagniLink AIR Distance eller en MagniLink läskamera, exempelvis en MagniLink S Premium 2, en MagniLink PRO eller en MagniLink Vision. Då har du plötsligt ett tvåkamerasystem och kan se bild från avståndskameran och läskameran samtidigt. På så vis kan eleven se på datorskärmen vad läraren gör framme vid tavlan och samtidigt se en bild från exempelvis sin skolbok, tagen med läskameran.  

Två bilder som visar hur elev i klassrummet ser två bilder på sin skärm, en från avståndskameran och en från kameran som visar bild från läroboken.


Tillbehör som underlättar

Är systemet tänkt att användas av en elev som inte har tillgång till dator går det att välja till en kontroll- och styrenhet med förinstallerad programvara istället. Då överförs bilden trådlöst från den takmonterade kameran till kontroll- och styrenheten som i sin tur är kopplad till en separat monitor som visar kamerabilden.

Bild i ett klassrum där eleven har en kontroll- och styrenhet som överför bilden från den takmonterade kameran till en tillkopplad monitor.

Till vänster:

Eleven ser en förstorad bild ur sin lärobok
genom att använda en kontroll- och styrenhet
som överför bilden från den takmonterade 
kameran till en tillkopplad monitor.

 

Ett annat användbart tillbehör är MagniLink AIR Framegrabber (passar MagniLink AIR Uno/Duo, fungerar inte med MagniLink ChromeViewer). Denna överför trådlöst bilden från en extern bildkälla, som exempelvis en projektor eller smartboard, till datorn. Ytterligare tillbehör som finns är bland annat OCR/TTS  en text-till-tal-funktion som gör det möjligt att OCR-behandla en text och få den uppläst samt en extern handkontroll (fungerar endast med MagniLink PCViewer) för att styra systemet om man föredrar att inte styra systemet direkt från mjukvaran eller datorns tangentbord.

Klassrumsbild. Elevens skärmdelning visar bild från MagniLink AIR Uno och från en projektor kopplad till MagniLink AIR Framegrabber.

Till vänster:

MagniLink AIR Framegrabber 
överför trådlöst bilden från en
extern bildkälla, i detta fall en
projektor, till elevens dator.
Elevens skärmdelning här visar
även bild från MagniLink AIR Uno.

 

På arbetsplatsen

MagniLink AIR Uno fungerar inte bara i skolmiljö, utan passar lika bra i exempelvis hörsalar eller konferensrum på arbetsplatser där det arbetar personer med synnedsättning.

 

Systemöversikt

Det finns flera sätt att kombinera olika kameror och anpassa MagniLink AIR systemet – läs gärna systemöversikten för att få en bättre förståelse för hur systemet är uppbyggt och hur flexibelt det är.

 

Följande text är på engelska, från vår internationella databas.

Mac user? Use MagniLink MacViewer

Below you can download the software MagniLink MacViewer that enables your MagniLink Video Magnifier to operate with your Mac computer. The software is free to download but if you don´t have a licensed MagniLink camera the words “Unvalid license” will be present at the screen. After a few minutes the picture will disappear. If you want to test a few more minutes you can restart the camera again.


Please download

MagniLink MacViewer v 3.2 Full version for Mac 
(for macOS version 10.14 or later)


MagniLink S software v 2.5 Full version for Mac 
(for macOS versions 10.11 to 10.14)
 
MagniLink S software v 2.3 Full version for Mac
(for macOS versions older than 10.11)                                                        

  

 

 

PC user? Use MagniLink PCViewer

Below you can download the software MagniLink PCViewer that enalbles your MagniLink Video Magnifier to operate with your PC.

If you don´t have a licensed MagniLink camera the words “Unvalid license” will be present at the screen. After a few minutes the picture will disappear. If you want to test a few more minutes you can restart the camera again.

Choose either the "Full version" for a complete software, including almost all available languages (note that the large file size can cause significant download time) or the "No language version" (best choice for everyone not using a text-to-speech-model).

Users with a Text-to-speech-model can complete the "No language version" with the languages in use, notice that then the OCR Package must be installed.  

If you use Google Chrome as a browser and have trouble downloading the software, right-click and choose "Open in new tab" or try another browser.

 

November 28, 2022

MagniLink PCViewer v 10.4.8.2 Full version PC 
 

 
MagniLink PCViewer v 10.4.8.2 No Language version PC   
 

MagniLink PCViewer Arabic language
MagniLink PCViewer AU English language
MagniLink PCViewer Belgian Dutch language
MagniLink PCViewer Bulgarian language
MagniLink PCViewer CA French language
MagniLink PCViewer Croatian language
MagniLink PCViewer Czech language
MagniLink PCViewer Danish language
MagniLink PCViewer Dutch language 
MagniLink PCViewer Finnish language
MagniLink PCViewer French language
MagniLink PCViewer German language
MagniLink PCViewer Greek language
MagniLink PCViewer Hebrew language
MagniLink PCViewer Hungarian language
MagniLink PCViewer Italian language
MagniLink PCViewer Mexican Spanish language
MagniLink PCViewer Norwegian language
MagniLink PCViewer Polish language
MagniLink PCViewer Portuguese language
MagniLink PCViewer Romanian language
MagniLink PCViewer Russian language
MagniLink PCViewer Slovak language
MagniLink PCViewer Spanish language
MagniLink PCViewer Swedish language
MagniLink PCViewer Turkish language
MagniLink PCViewer UK English language
MagniLink PCViewer US English language

 

 
MagniLink PCViewer OCR Package
 
MagniLink PCViewer WiFi (for MagniLink AIR)

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MagniLink PCViewer - updates in version 10.4.8.2 (November 28, 2022)

 

New features

 • Polish localization which means that menus and icons in the software can be displayed in Polish.

 

Bug fixes

 • Clicking F8 (next view) toggled two steps forward in the views when running together with ZoomText.

 

MagniLink PCViewer - updates in version 10.4.8.0

 

New features

 • Stepless rotation.
 • Presets also saves artificial colors rotations and more.
 • Possible to use keyboard to zoom and pan in notepad.
 • Rotations in notepad.
 • Possible to make hotkeys global.
 •  Active camera and splitmode is saved.
 •  Animation when switching split mode.

 
Bug fixes 

 • Fixed video recording bugg from 10.3.x.x
 • Paste and OCR.
 • Fixed bugg in the "Enter license" dialog.
 • Overview mode in the control unit.
 • Removed features not accessible in the control unit.
 • Improvements regarding accessibility:
         - Replaced the color dropdown button with two buttons (same as MacViewer).
         - Possible to trigger mode change with space or enter.
         - Easier to select font in the dropdown list.
         - Slide switches for volume and speechrate are now in tab order and can be changed by the keyboard.
         - Improved navigation in settings menu.
         - Improved focus visibility.

 

MagniLink PCViewer - updates in version 10.3.8.10

 

 • Notepad with lots of features for drawing, marking and writing in a document. The tool is, for example, excellent for marking in texts or filling in forms or exams that then easily can be saved or forwarded.
 • Support for multiple video streams and split screen between them, such as the use of multiple simultaneous Magnilink cameras. 
 • Support for motorized cameras in the MagniLink AIR family. You can control these cameras directly from the software via icons, via the keyboard or by dragging the mouse pointer in the camera image. You can also store up to three different camera positions which for example facilitates for a student who quickly needs to switch between different camera positions.
 • Portuguese localization which means that menus and icons in the software can be displayed in Portuguese.
 • PCViewer mouse pointer replaced with standard Windows mouse pointer
 • Minor bug fixes