Gå till huvudinnehåll

MagniLink AIR Uno

Artikelnummer: MLAIR-UNO 
MagniLink AIR Uno

MagniLink AIR Uno – trådlös läs- och avståndskamera


MagniLink AIR Uno är en trådlös kamera som kan användas både som läs- och avståndskamera. Kameran fästs normalt i ett undertak, men kan även fästas i ett vanligt tak. Enheten kan användas enskilt, men för bilddelning mellan flera kameror kan den också kombineras med avståndskameran MagniLink AIR Distance eller en MagniLink läskamera, som exempelvis MagniLink S Premium 2 eller MagniLink PRO.

Fråga eller order?

Passar utmärkt exempelvis i klassrummet

Den takmonterade MagniLink AIR Uno är ett effektivt hjälpmedel för exempelvis skolelever med nedsatt syn. Enheten kan användas som både avstånds- och läskamera och användaren styr enkelt den motoriserade kameran för att titta på det som önskas. Med avståndsläget ser eleven exempelvis vad läraren gör framme vid tavlan och med läsläget kan eleven läsa i sina skolböcker eller utforska olika objekt som visas i önskad förstoringsgrad på datorskärmen.

Två bilder som visar hur en takmonterad MagniLink AIR Uno i klassrummet kan visa bild från kameran i avstånds- eller bordsvisningsläge.

Två bilder som visar hur en takmonterad MagniLink AIR Uno i klassrummet kan visa bild från kameran i avstånds- eller bordsvisningsläge.


Smidigt taksystem utan sladdar

Systemet utgörs av en MagniLinkprogramvara samt en kombinerad läs- och avståndskamera som fästs i taket. En av fördelarna med att kameran är monterad i taket är att sikten inte riskerar att bli skymd. En annan fördel med MagniLink AIR Uno är att bilden från kameran överförs trådlöst till  datorn, vilket ger större arbetsyta på skolbänken eller skrivbordet, som inte behöver ge plats åt massa sladdar. Att kameran är av senaste teknik och visar en riktigt skarp bild underlättar naturligtvis också för användaren.

 

Visa flera bilder samtidigt

Datorskärmen kan på ett enkelt sätt delas mellan bilden som tas med den takmonterade kameran, antingen i avstånds- eller läsläge, och själva datorbilden. Fler visningsalternativ blir tillgängliga om du dessutom väljer att  koppla till avståndskameran MagniLink AIR Distance eller en MagniLink läskamera, exempelvis en MagniLink S Premium 2, en MagniLink PRO eller en MagniLink Vision. Då har du plötsligt ett tvåkamerasystem och kan se bild från avståndskameran och läskameran samtidigt. På så vis kan eleven se på datorskärmen vad läraren gör framme vid tavlan och samtidigt se en bild från exempelvis sin skolbok, tagen med läskameran.  

Två bilder som visar hur elev i klassrummet ser två bilder på sin skärm, en från avståndskameran och en från kameran som visar bild från läroboken.


Tillbehör som underlättar

Är systemet tänkt att användas av en elev som inte har tillgång till dator går det att välja till en kontroll- och styrenhet med förinstallerad programvara istället. Då överförs bilden trådlöst från den takmonterade kameran till kontroll- och styrenheten som i sin tur är kopplad till en separat monitor som visar kamerabilden.

Bild i ett klassrum där eleven har en kontroll- och styrenhet som överför bilden från den takmonterade kameran till en tillkopplad monitor.

Till vänster:

Eleven ser en förstorad bild ur sin lärobok
genom att använda en kontroll- och styrenhet
som överför bilden från den takmonterade 
kameran till en tillkopplad monitor.

 

Ett annat användbart tillbehör är MagniLink AIR Framegrabber (passar MagniLink AIR Uno/Duo, fungerar inte med MagniLink ChromeViewer). Denna överför trådlöst bilden från en extern bildkälla, som exempelvis en projektor eller smartboard, till datorn. Ytterligare tillbehör som finns är bland annat OCR/TTS  en text-till-tal-funktion som gör det möjligt att OCR-behandla en text och få den uppläst samt en extern handkontroll (fungerar endast med MagniLink PCViewer) för att styra systemet om man föredrar att inte styra systemet direkt från mjukvaran eller datorns tangentbord.

Klassrumsbild. Elevens skärmdelning visar bild från MagniLink AIR Uno och från en projektor kopplad till MagniLink AIR Framegrabber.

Till vänster:

MagniLink AIR Framegrabber 
överför trådlöst bilden från en
extern bildkälla, i detta fall en
projektor, till elevens dator.
Elevens skärmdelning här visar
även bild från MagniLink AIR Uno.

 

På arbetsplatsen

MagniLink AIR Uno fungerar inte bara i skolmiljö, utan passar lika bra i exempelvis hörsalar eller konferensrum på arbetsplatser där det arbetar personer med synnedsättning.

 

Systemöversikt

Det finns flera sätt att kombinera olika kameror och anpassa MagniLink AIR systemet – läs gärna systemöversikten för att få en bättre förståelse för hur systemet är uppbyggt och hur flexibelt det är.

 

Följande text är på engelska, från vår internationella databas.

 

Are you a Mac user?

Then you should use the software MagniLink MacViewer that enables your MagniLink Video Magnifier to operate with your Mac computer. If you want to download the software MagniLink MacViewer follow the link here (for macOS version 10.14 or later). 


For old versions of macOS you can download:


MagniLink S software v 2.5 Full version for Mac 
(for macOS versions 10.11 to 10.14)
 
Arrow symbolizing download
MagniLink S software v 2.3 Full version for Mac
(for macOS versions older than 10.11)                                                       
Arrow symbolizing download 

  

Are you a PC user?

Then you should use the software MagniLink PCViewer that enables your MagniLink Video Magnifier to operate with your PC. If you want to download the software MagniLink PCViewer follow the link here