Gå till huvudinnehåll

World Braille Day 2024


World Braille Day högtidlighåller Louise Brailles (blindskriftens upphovsman) födelsedag. Syftet är att påminna oss om vikten av oberoende och tillgänglighet för personer som drabbats av blindhet eller synnedsättning. 

 

Louis Braille, som själv var blind, uppfann blindskriften redan som 15-åring. Systemet kallas än idag för Braille-systemet och används fortfarande, även om det under åren har förfinats och förenklats. Det har underlättat livet för många som lider av blindhet och synnedsättning världen över och på LVI tycker vi därför att dagen är väl värd att uppmärksamma!

 

Läs gärna mer om våra Braille-produkter som exempelvis anteckningshjälpmedlen Braille Sense 6 och Braille Sense 6 Mini eller märkapparaten 6DOT på vår hemsida. 

Hur fungerar punktskrift

Den punktskrift som Louis Braille utvecklade är en typ av skrift som kan identiferas med känsel. Varje bokstav består av en eller flera upphöjda punkter inom ett visst, begränsat område. Inom detta område, som kallas cell, finns sex punkter fördelade i två kolumner och tre rader. 

 

Genom att kombinera punkterna enligt ett system inom cellen kan 63 olika tecken bildas (vid datoranvändning används åtta punkter, vilket möjliggör 255 olika kombinationer). Med hjälp av ett särskilt siffertecken kan inte bara bokstäver utan också siffror anges med brailletecken. Tecknen avläses genom att fingrarna rör sig över punktskriftcellerna och avkodas med den så kallade fingerblomman, som sitter på fingrets yttersta led. 

 

Punkskrift fungerar på papper, men det finns även så kallade Braille-displayer som kan kopplas till dator och dessa kan användas såväl till att läsa som till att skriva.