Gå till huvudinnehåll

World Braille Day 4 jan


Idag uppmärksammar vi World Braille Day

Idag, för exakt 214 år sedan, föddes fransmannen Louis Braille. Som barn råkade han ut för en olycka som gjorde honom blind. Louis insåg snabbt att de kommunikationsmedel som fanns tillgängliga för blinda inte var tillräckligt bra och han började därför utarbeta ett eget system med blindskrift, som han redan som 15-åring kunde presentera för omvärlden. Systemet fick bära hans namn och Brailleskriften används än idag av blinda personer i hela världen. På senare år har systemet förfinats och förenklats, men grunden är fortfarande densamma. 

På denna dag, World Braille Day får vi en påminnelse om vikten av oberoende och tillgänglighet för personer som är blinda eller drabbade av en synnedsättning. Det är också därför vi ständigt arbetar med att utveckla produkter som förenklar vardagen för personer med nedsatt syn. 

 

Läs gärna mer om våra Braille-produkter - och våra övriga synhjälpmedel.

 

Två bilder där den ena visar två tjejer vid ett bord där den ena läser ett dokument genom att föra fingrarna över punktskrift. Den andra bilden visar närbild på händerna.

Hur fungerar punktskrift

Den punktskrift som Louis Braille utvecklade är en typ av skrift som kan identiferas med känsel. Varje bokstav består av en eller flera upphöjda punkter inom ett visst, begränsat område. Inom detta område, som kallas cell, finns sex punkter fördelade i två kolumner och tre rader. 

 

Genom att kombinera punkterna enlligt ett system inom cellen kan 63 olika tecken bildas (vid datoranvändning används åtta punkter, vilket möjliggör 255 olika kombinationer). Med hjälp av ett särskilt siffertecken kan inte bara bokstäver utan också siffror anges med brailletecken. Tecknen avläses genom att fingrarna rör sig över punktskriftcellerna och avkodas med den så kallade fingerblomman, som sitter på fingrets yttersta led. 

 

Punkskrift fungerar på papper, men det finns även så kallade Braille-displayer som kan kopplas till dator och dessa kan användas såväl till att läsa som till att skriva.

 

Bild som visar hur a, b, c, d och e skrivs med punktskrift.