Gå till huvudinnehåll

LVIs utvecklingsavdelning – alltid steget före!


LVI skapar möjligheter – och det börjar på utvecklingsavdelningen

 

På LVIs utvecklingsavdelning i Växjö arbetar sex personer med att hitta nya smarta sätt att lösa dagens och framtidens behov för personer med synnedsättning. Här pågår ett ständigt arbete med att uppdatera befintliga produkter så att de hela tiden blir bättre och här skapas helt nya produkter och innovativa lösningar. 

Utvecklingen av nya produkter sker i nära samarbete med användare och professionell personal inom synrehabiliteringen – på så vis har vi full koll på vad som efterfrågas. I det dagliga arbetet sätter vi alltid kundnyttan i fokus och ställer oss frågor som; hur kan den här produkten ge en mer oberoende, aktiv och förbättrad vardag för användaren.

Grundfundamentet som utvecklingsarbetet vilar på är enkelhet. Det är även basen i hela LVIs förhållningssätt – det ska vara enkelt att förstå och använda våra produkter oberoende av hur komplexa de är på insidan.

Läs mer om LVI här
 

Från idé till färdig produkt - alla avdelningar är involverade i arbetet som startar på utvecklingsavdelningen.

 

Tobias Jonsson – ny medarbetare på LVI

Vi säger välkommen till Tobias Jonsson, vår senaste medarbetare på utvecklingsavdelningen. Tobias är elektonikingenjör och han började sin anställning på LVI i början av februari. Som elektronikingenjör arbetar Tobias med att utveckla, underhålla och driftsäkra elekroniken som finns i våra produkter. Med andra ord bidrar hans arbete till att göra våra produkter både bättre och effektivare. 
 

 

Fyra snabba frågor till Tobias:
 

Tobas Jonsson är LVIs nya elektonikingenjör.

Vem är du?
Jag är en kille på 46 år. Senast bodde jag i Göteborg och har en särbo i Borås. Jag har varit företagare i flera år, som enmanskonsult och utvecklat egna produkter.
 

Beskriv dig själv med 3 ord:
Kvällspigg, uppfinningsrik, obotlig romantiker.
 

Intressen?
Teknik och vetenskap. Jag utövar musik, ju äldre musiken är desto bättre, jag spelar klassisk gitarr men nu för tiden sjunger jag mest gamla visor av Bellman och Birger Sjöberg.
 

Dold talang?
Väl insatt i träning, kost och hälsa men lever inte alltid som jag lär och gillar att snöa in på juridik.