Gå till huvudinnehåll

Tango Touch med tal


Tango Touch finns nu att beställa med integrerad talsyntes från Acapela Group. Talsyntesen installeras automatiskt tillsammans med programmet och fungerar endast ihop med Tango Touch.

Rösterna som kommer med i installationen är Elin, Emil och Erik och väljs från Tal-menyn i Tango Touch.

Tango Touch 8 med tal är ett alternativ till den vanliga versionen och båda varianterna finns att beställa framöver. Några av fördelarna med "tal-versionen" är att installationen för en användare som behöver tal blir enklare och att kostnaden kan hållas nere om en talsyntes inte är nödvändig för andra program, eller om en talsyntes som inte stöds av Tango Touch redan finns. Systemkraven är desamma som tidigare, Windows 7 och uppåt krävs, 32-bitars rekommenderas. Även Windows XP och Vista kan fungera om man först installerar Speech SDK 5.1.