Gå till huvudinnehåll

Pålitliga leveranser med egen produktion och eget lager


Som svensk tillverkare har LVI stora volymer av komponenter och material på lager för tillverkning av våra produkter. Trots det ansträngda världsläget vad gäller materialförsörjning har vi därför fortfarande en mycket god leveransförmåga och korta leveranstider av våra produkter.

Tre olika bilder från LVIs produktionsavdelning där man ser hur montörer sätter ihop produkterna.

Egen produktion med fokus på kvalitet

LVI utvecklar, producerar och säljer synhjälpmedel av världsklass. All utveckling och tillverkning sker i Växjö. Vi ser det som en stor fördel att ha hela kedjan inom huset, från produktutveckling till färdig produkt samt försäljning och service. Detta har visat sig värdefullt många gånger genom åren, och inte minst under pandemin har det säkerställt att vi hela tiden har kunnat leverera till våra kunder.

 

Produktionsavdelningen består totalt av 14 personer varav de flesta arbetar som montörer och gör allt ifrån förmontering av komponenter till slutmontering av fullständiga läskameror och läsmaskiner. Andra arbetsuppgifter består bland annat av slutprovning och support/service.

 

Arbetsrotering ger ökad kompetens och gör arbetet roligare

Carl Johan Bonde, produktions- och inköpschef på LVI, berättar att man har ett väl fungerande system där personalen arbetsroterar:
 

− Vi har ett system där personalen skiftar arbetsuppgifter flera gånger i veckan. Ena dagen kanske man bygger kameror, nästa läsbord för att en annan dag göra slutmontering av en hel produkt. Det är viktigt att vi tar till vara alla våra medarbetares kompetens och genom att arbetsrotera blir arbetet både roligare och mer flexibelt, säger Carl Johan.

 

Häromåret genomfördes ett större projekt inom produktionsavdelningen där vi analyserade och optimerade arbetsprocesser, materialflöden och produktionsmetoder. Allt för att möta kundernas behov och inköpsmönster där det ställs stora krav på att kunna hantera korta leveranstider av en stor mängd modellvarianter

 

Högsta kvalitet

LVIs produkter ska alltid hålla högsta klass avseende funktion, hållbarhet och användarvänlighet. Vid montering av produkter är testning ett självklart och naturligt delmoment för den enskilda montören. Som en del av vårt kvalitetssystem testas och finjusteras samtliga produkter sedan ännu noggrannare vid slutprovningen där samtliga funktioner gås igenom. De färdiga produkterna packas sedan med stor omsorg i skräddarsytt emballage för att tåla leverans till kunder över hela världen.