Gå till huvudinnehåll

På ett litet kontor i Växjö föds stora idéer som når hela världen


På LVIs utvecklingsavdelning i Växjö arbetar sex personer med att hitta nya, smarta sätt att lösa dagens och framtidens behov för personer med synnedsättning. Här pågår ett ständigt arbete med att dels uppdatera befintliga produkter så att de hela tiden blir bättre och dels skapa nya produkter och innovativa lösningar. 
 

Bild på våra sex utvecklare
 

Utvecklingsavdelningen arbetar i huvudsak med nyutveckling och underhåll av befintliga produkter. I många fall sker underhållsaktiviteter som ett resultat av den feedback vi får från våra kunder och brukare och ibland på grund av andra faktorer. -Det är ett ständigt arbete som är viktigt för oss, för genom våra produkter kan vi göra skillnad för våra användare, säger Fredrik Permo, som leder utvecklingsavdelningen.
 

Han fortsätter: -Även om en produkt har blivit lanserad så slutar vi aldrig att arbeta med den. Det handlar om allt ifrån förbättringar till komponentbyten som sker ständigt, allt för att säkerställa kvalitet och funktion för våra kunder. 
 

Produkter som underlättar vardagen för våra brukare
Vid genomförande av projekt som innebär nyutveckling följer LVI väletablerade rutiner. Hur ser denna process ut? Fredrik ger oss svaret: -Projektprocessen startar ofta med feedback från kunder, användare och interna källor. En idé leder till ett koncept som leder till en prototyp och till slut en färdig produkt. 
 

På utvecklingsavdelningen strävar man hela tiden efter att försöka kombinera ny teknik med beprövade metoder, vilket har visat sig vara mycket framgångsrikt. I detta arbete är huvudfokus alltid på användaren och ambitionen är att utveckla och ta fram kompetenta produkter som underlättar vardagen för den som ska använda dem.
 

Porträttbild på Fredrik Permo  

"Även om en produkt har blivit lanserad så slutar vi aldrig att arbeta med den"

Fredrik Permo

 

Ett aktuellt exempel
Fredrik Permo tar ett aktuellt exempel, vårt helt nya MagniLink AIR-projekt. -MagniLink AIR har varit och är ett spännande projekt. Det har inneburit många utmaningar, men med dem kommer också nya möjligheter. I dessa nya produkter så har ny teknik integrerats med välbeprövade principer. Målsättningen har varit att ta fram fasta system som på ett enkelt sätt kan öka möjligheterna för användaren utan att vara i vägen eller ett utgöra ett hinder i vardagen. MagniLink AIR har precis som våra andra projekt genomförts med våra fastställda projektrutiner. Vi har sett fram emot att lansera denna nya produktfamilj och vi är glada att vi äntligen kan dela med oss av vad vi har jobbat med.
 

Många fördelar och unika möjligheter
Att LVI är ett förhållandevis litet företag innebär att samarbetet mellan kollegor och avdelningar blir tätt och okomplicerat. Olika processer kan genomföras väldigt snabbt då allt som behövs finns inom LVIs fyra väggar. -Lägger vi till våra dotterbolag runt om i Europa och USA så innebär det att vi kan genomföra projekt på välgrundad information, vilket är en stor fördel. På ett litet kontor i Växjö föds stora idéer som når hela världen. På LVI får alla komma till tals och alla kan påverka processer och utvecklingen. Detta gör vårt arbete, vår avdelning och vårt företag unikt, konstaterar Permo.
 

MagniLink AIR är på många sätt ett typexempel på hur arbetet på utvecklingsavdelningen kan gå till. Det är ett projekt som blandat innovativa lösningar med det som LVI kan bäst, nämligen synhjälpmedel. Resultatet av projektet är en serie produkter som har gjort mer än att bara lösa ett problem. De har tillfört ett mervärde till våra kunder och brukare.

 

Bild på utvecklingsavdelningen, tagen i ett av LVIs konferensrum
LVIs utvecklingsavdelning består av (från vänster till höger): Johannes Bergman, Tobias Jonsson, Johan Truedsson, Kenneth Bloom, Erik Sandström och Fredrik Permo.