Gå till huvudinnehåll

OCR-funktion nu även i ChromeViewer!


För att förbättra vardagen för er som använder en MagniLink läskamera tillsammans med en Chromebook har vi nu uppdaterat mjukvaran med tillvalet OCR. I korthet betyder detta att det går att OCR-behandla text från ett bild-dokument och få denna text uppläst. Fördelen med att lyssna på texten samtidigt som man läser är att det ger en mer avslappnad läsning, ökar läshastigheten och man orkar även läsa längre texter.
 

Kollage av tre bilder som visar ChromeViewer på en skärm.
 

OCR-funktionen köper du till genom köp i din ChromeViewer-app och OCR-funktionen blir då kopplad till det Google-konto som används vid köpet. Det betyder att du inte är låst till en speciell dator för att använda OCR utan kan använda vilken Chromebook som helst.

Se filmen som visar hur du gör ditt köp:
 

 

För uppläsning av den OCR-behandlade texten används ChromeVox som är inbyggt i din Chromebook. Med ChromeVox igång kan du stega dig igenom alla dina OCR-behandlade dokument och du kan även navigera rad för rad, ord för ord eller bokstavera.

Se filmen som visar funktionerna i tillvalet OCR:

 


 

Läs mer om ChromeViewer