Gå till huvudinnehåll

Nystartad branschförening: Svensk Syn


 

Den 24 november bildade de ledande leverantörerna av hjälpmedel för synskadade i Sverige leverantörsföreningen Svensk Syn. LVI Low Vision International AB är en av medlemmarna. 


Föreningen skall verka för att de som har problem med synen skall erbjudas bra och individutprovade hjälpmedel. Bland annat vill föreningen vara ett stöd för syncentralernas verksamhet. Föreningen vill också arbeta för att de upphandlingar som görs inte blir för begränsande vad gäller urvalet av hjälpmedel för den synskadade. 

Föreningens syfte: 
- att öka medvetenheten hos individer, myndigheter, företag och organisationer om behovet av bra hjälpmedel för synskadade.

- att informera om förutsättningar att med hjälpmedel effektivt bidra till bättre livskvalitet för alla personer med nedsatt syn. 
- att verka för utveckling och förnyelse av branschen med syfte att stärka medlemsföretagens förutsättningar att bidra till höjd livskvalitet för personer med nedsatt syn.