Gå till huvudinnehåll

LVI förvärvar Visus Technology


LVI har slutit avtal om att förvärva aktiemajoriteten i Visus Technology, som grundades 2013. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer kamerabaserade inspektionsutrustningar för industriellt bruk på svenska och internationella marknaden samt driver därmed förenlig verksamhet.

 

Förvärvet innebär för LVI ett breddat produktutbud och ytterligare ett ben att stå på. Genom förvärvet räknar företagen också med att uppnå synergieffekter. Bland annat ser man stora möjligheter att fördela utvecklingskostnader på fler produkter samt kostnadsfördelar i form av gemensamma produktions-, lagerhanterings- och administrationskostnader.

 

-LVI har länge haft en uttalad ambition att växa genom förvärv, men även att bredda vårt utbud på marknaden. Därför är vi mycket glada att kunna meddela att vi nu förvärvar Visus Technology AB, som kompletterar vårt befintliga produktutbud på ett mycket bra sätt som ligger helt i linje med vår ambition och ökar vår konkurrenskraft. Det passar även väl i tiden eftersom vi just nu bygger om vårt huvudkontor och utökar vår produktions- och lageryta för att anpassa oss för en ökad efterfrågan både idag och i framtiden. Genom förvärvet står LVI bättre rustade än någonsin och befäster vår position som en av världens största tillverkare av synhjälpmedel och närbesläktade produkter, säger Henrik Blomdahl, VD på LVI Low Vision International.

 

-Vi är glada att LVI går in som ägare. På så sätt ökar vi våra ekonomiska muskler, får tillgång till LVIs utvecklingsavdelning och säkrar vår förmåga att leverera högkvalitativa produkter i världsklass till våra kunder också i framtiden, kommenterar Christer Gustafsson, VD på Visus Technology AB.