Gå till huvudinnehåll

Internationella funktionshinderdagen


Idag uppmärksammar vi att det är internationella dagen för personer med funktionsnedsättning. Dagen instiftades 1992 av FN i syfte att öka förståelsen för frågor om funktionshinder och att uppmärksamma rättigheter och välbefinnande hos personer med funktionsnedsättning. Det finns många slags funktionsnedsättningar och att vara svagsynt eller blind är ett par exempel som innebär stora utmaningar för personerna ifråga att klara sin vardag. LVI arbetar för att öka livskvaliteten för personer med synnedsättning genom att ta fram produkter som förenklar och underlättar i vardagen. Läs mer om våra produkter här.