Gå till huvudinnehåll

Oförändrad leveransförmåga


Bäste kund

Givetvis påverkas vi, precis som alla andra, stort av den pågående situationen med coronaviruset. Förutsättningarna i samhället, för företag och för enskilda personer ändras från dag till dag.
 

Vår produktion och våra leveranser fungerar som vanligt
Som svensk tillverkare har LVI stora volymer av komponenter och material på lager för tillverkning av våra produkter. Vi ser fortsatt ingen påverkan av coronaviruset för leveransförmågan av våra produkter och som situationen ser ut nu har vi efter simulering bedömt att vi klarar att leverera samtliga produktmodeller de kommande två månaderna även om vi skulle drabbas av störningar i framtida materielleveranser. 

Hur en långvarig eller förvärrad situation kring coronaviruset skulle påverka vår produktion kan vi inte veta säkert, men det finns i dagsläget ingen indikation på störningar i vår produktion även om vi blickar lite längre fram. 
 

Alla funktioner bemannade men på reducerade arbetstider
Tyvärr ser vi att nedstängningen av många länder och rekommendationer om isolering kraftigt påverkar vår orderingång. Från och med den 1 april kommer vi därför ha en reducerad bemanning på företaget. Våra öppettider kommer att vara: måndag-torsdag kl 08:30-16:00, fredag stängt. Under dessa tider kommer vi att arbeta i skift och samtliga funktioner i företaget kommer att vara bemannade. Varje enskild person kommer dock inte att vara anträffbar hela tiden.
 

Kontinuerligt arbete för att säkerställa att allt fungerar på bästa sätt
Självklart följer vi utvecklingen noggrant och vidtar alla relevanta åtgärder för att säkerställa vår materialtillförsel, vår leveranskapacitet och vår kundservice parallellt med vårt företags, våra medarbetares och våra kunders välmående.


Vi kommer fortsättningsvis uppdatera denna information på vår webbplats och via vårt nyhetsbrev.

Var försiktiga och ta hand om er!