Gå till huvudinnehåll

Egen produktion och eget lager ger snabba leveranser!


 

Som svensk tillverkare har LVI stora volymer av komponenter och material på lager för tillverkning av våra produkter. Vi har därför en mycket god leveransförmåga och korta leveranstider av våra produkter, trots den pågående pandemin.

 

Tre olika bilder från LVIs produktionsavdelning där man ser hur montörer sätter ihop produkterna.

 

Egen produktion med fokus på kvalitet

LVI utvecklar, producerar och säljer synhjälpmedel av världsklass. All utveckling och tillverkning sker i Växjö. Vi ser det som en stor fördel att ha hela kedjan inom huset, från produktutveckling till färdig produkt samt försäljning och service. Detta har visat sig värdefullt många gånger genom åren, och inte minst nu under pandemin har det säkerställt att vi hela tiden har kunnat leverera till våra kunder.

 

Produktionsavdelningen består totalt av 12 personer varav de flesta arbetar som montörer och gör allt ifrån förmontering av komponenter till slutmontering av fullständiga läskameror och läsmaskiner. Andra arbetsuppgifter består bland annat av slutprovning och support/service. Carl Johan Bonde, produktions- och inköpschef på LVI, berättar att man har ett väl fungerande system där personalen arbetsroterar:

 

− Vi har ett system där personalen skiftar arbetsuppgifter flera gånger i veckan. Ena dagen kanske man bygger kameror, nästa läsbord för att en annan dag göra slutmontering av en hel produkt. Det är viktigt att vi tar till vara alla våra medarbetares kompetens och genom att arbetsrotera blir arbetet både roligare och mer flexibelt, säger Carl Johan.

 

Under det senaste året har ett större projekt genomförts inom produktionsavdelningen där vi har analyserat och optimerat arbetsprocesser, materialflöden och produktionsmetoder. Allt för att möta kundernas behov och inköpsmönster där det ställs stora krav på att kunna hantera korta leveranstider av en stor mängd modellvarianter.

 

LVIs produkter ska alltid hålla högsta klass avseende funktion, hållbarhet och användarvänlighet. Vid montering av produkter är testning ett självklart och naturligt delmoment för den enskilda montören. Som en del av vårt kvalitetssystem testas och finjusteras samtliga produkter sedan ännu noggrannare vid slutprovningen där samtliga funktioner gås igenom. De färdiga produkterna packas sedan med stor omsorg i skräddarsytt emballage för att tåla leverans till kunder över hela världen.

 

Läs mer om LVI