Gå till huvudinnehåll

Välkommen till höstens LVI-dagar


– 28-29 september 2023, anmälan är nu öppen!


Vi har nu glädjen att åter igen bjuda in till våra populära konferensdagar – LVI-dagarna – i september på Växjö Konserthus.

 

Kollage av bilder som bland annat visar Växjö Konserthus utifrån, konferenssal med deltagare och föreläsare, god mat och trevligt kvällsmingel.

 

LVI-dagarna är en väletablerad mötesplats för alla som är verksamma inom synbranschen. Syftet är att inspirera med spännande och intressanta föreläsningar samtidigt som deltagarna under trevliga former kan nätverka med branschkollegor från hela landet samt se och ställa frågor kring LVIs produkter.
 

Nedan kan du ta del av årets föreläsningar och på lvi.se/lvi-dagarna-2023 finns all information inklusive program och anmälningsformulär. Flera alternativ för din medverkan finns att välja på. Sista anmälningsdag är den 18 augusti. Antalet platser är begränsat och det är först till kvarn som gäller.

 

Välkommen att anmäla dig! 

 

Årets föreläsningar
 

Årets program är klart och vi är mycket glada för att kunna presentera följande sex föreläsningar:
 

Samsynsproblematik och synträning hos barn
Lena Petersson Lindeli, legitimerad optiker med magister i klinisk optometri. 
Lena arbetar på en ögonmottagning i Stockholm med att behandla barn som lider av samsynsproblematik vilket innebär att ögonen inte arbetar effektivt tillsammans vilket kan ge symtom som ögontrötthet, huvudvärk, dubbelseende, koncentrationssvårigheter samt svårigheter att bedöma avstånd. Lena kommer att föreläsa om just samsynsproblematik hos barn och hur synträning är en viktig del i att behandla detta vilket ger tydliga förbättringar för barnens skolgång och välmående.

 

OCT som verktyg för upptäckt av tidiga förändringar som föregår synnedsättning
Johan Hedström, optiker och doktorand vid Karolinska Institutet. 
Johan kommer att föreläsa om forskning kring hur optisk koherenstomografi, OCT (Optical coherence tomography) kan fungera som ett verktyg för upptäckt av tidiga förändringar som föregår synnedsättning. Han kommer bland annat att berätta om ett projekt med syfte att undersöka hur OCT kan fungera som ett verktyg för att snabbt identifiera patienter med insjuknande i Lebers hereditära optikusneuropati (LHON). Om metoden är användbar här skulle det kunna få en avgörande betydelse för LHON-patienter och bevarande av deras syn.

 

Idrott betyder mer än god hälsa
Stefan Gahne, idrottskonsulent och tidigare landslagsspelare i sporten Goalball. 
Stefan som har en medfödd synnedsättning har varit aktiv inom olika typer av idrott under hela sitt liv. Han har ägnat mest tid åt sporten Goalball och genom detta deltagit i 20 internationella mästerskap varav tre Paralympics. Stefan kommer berätta om sin livsresa och vad idrotten har betytt för honom samt att idrott betyder så mycket mer än bara god hälsa. Han kommer även att berätta om hur han idag, i sitt arbete som idrottskonsulent, bland annat inspirerar barn och unga med synnedsättning att hitta en idrott som passar just dem.

 

Synproblem efter covid-19
Jan Johansson, legitimerad optiker samt adjunkt och forskare vid Karolinska Institutet. 
Vilken påverkan kan covid-19-infektion ha på synfunktionerna, vilka konsekvenser får det och vad kan vi göra för patienterna? Jan kommer att föreläsa om detta och sin forskning på området samt sina erfarenheter från klinisk verksamhet vid rehabiliteringsmedicinska klinikerna i Stockholm och Linköping.

 

Stamceller och nanopartiklar – lovande i terapier för näthinnedegenerativa sjukdomar som glaukom och RP
Ulrica Englund Johansson, docent i neurovetenskap och universitetslektor vid Linnéuniversitetet.
Ulrica kommer att föreläsa om hur stamceller och nanopartiklar är intressanta verktyg i utvecklingen av nya behandlingar för sjukdomar som leder till att näthinnans nervceller dör. Exempel på sådana näthinnedegenerativa sjukdomar är glaukom och retinitis pigmentosa (RP). Ulrica kommer att ge en statusöversikt inom området och berätta om sin experimentella forskning i området som innefattar stamceller, vävnader och djurmodeller.

 

Torra ögon – symtom, orsak och behandling
Fredrik Källmark, medicine doktor, legitimerad optiker och klinikchef. 
Fredrik har lång erfarenhet från bland annat St: Eriks Ögonsjukjus samt som lektor och forskare vid Karolinska Institutet med torra ögon som specialitet. Nu arbetar han som chef på en privat klinik som specialiserat sig på torra ögon. Cirka 20 % av befolkningen lider av torra ögon där symtom tex kan vara skav, klåda, ljuskänslighet eller rinnande ögon. Det finns många faktorer som kan orsaka problem med torra ögon och Fredrik kommer att föreläsa om vikten av undersökning av besvären, möjliga orsaker till torra ögon samt vilka behandlingar som finns.

Fullständigt program och anmälningsformulär finns på lvi.se/lvi-dagarna-2023.