Gå till huvudinnehåll

Ögats dag – i år den 12 oktober


Ögats dag, eller Världssyndagen (World Sight Day) hålls varje år den andra torsdagen i oktober. Dagen uppmärksammas världen över för att öka medvetenheten om blindhet och synnedsättning som stora internationella folkhälsofrågor och för att påtala vikten av god ögonsjukvård.

 

Världens befolkning åldras och människor lever längre. Med detta kommer också ökade åldersrelaterade synproblem som kan leda till blindhet, som exempelvis grå starr, makuladegeneration och glaukom. Vissa tillstånd kan behandlas eller botas och ögonvård i rätt tid kan ofta försena eller minska sjukdomarnas effekter på synen. Detta är av avgörande betydelse för den drabbades upplevda livskvalitet då synen ofta anges som vårt mest dominanta sinne. 2020 uppskattades antalet synskadade i hela världen till 596 miljoner och antalet blinda till 43 miljoner. Motsvarande siffror år 2050 uppskattas öka till hela 895 miljoner synskadade och 61 miljoner blinda.* Detta visar ytterligare hur viktigt det är med nödvändig ögonvård för en allt större skara människor och därmed även vikten av att uppmärksamma Ögats dag! På vår hemsida kan du läsa mer om synen, vanliga ögonsjukdomar samt synnedsättning och hjälpmedel.

 

*Burton et al, The Lancet Global Health, 2021, The Lancet, 9:e 489-551.

 

Bild på ett öga med texten #worldsightday