Anpassningar för skolmiljö

 

LVI är en leverantör av kompletta lösningar mot olika skolmiljöer och erbjuder olika synhjälpmedel som exempelvis läskameror och mjukvara samt installation och utbildning. Detta för att ge personer med synnedsättning den optimala lösningen som passar i just den studiemilö personen ifråga befinner sig i. 

Split-funktion

Ett tvåkamerasystem med split-funktion som ger möjlighet till delning av den skärm som används är idealisk för studenter i klassrum eller föreläsningssal. Med split-funktionen kan man enkelt följa med i vad som händer framme vid tavlan i klassrummet samtidigt som man kan föra anteckningar eller läsa i dokument. 

Portabla läskameror

En liten, smidig läskamera som är enkel att bära med sig mellan olika föreläsningssalar i skolan och hemmet är det naturliga valet för många. Antingen kopplar man in läskameran i en extern monitor eller i sin Mac, PC eller Chromebook. Det går också att välja en portabel läskamera med integrerad monitor.

 

Har studenten mycket text att gå igenom kan en text-till-talfunktion underlätta. Det ger möjlighet att luta sig tillbaka och lyssna på texten istället för att läsa. Med text-till-tal går det också att läsa och lyssna till texten samtidigt vilket underlättar inlärningsförmågan avsevärt. Valmöjligheterna är nästintill oändliga med LVIs läskameror. 

Utbildning

För att hitta rätt produkt och komma igång med användandet erbjuder vi flera olika utbildningar för både användare och förskrivare. Läs mer om vad vi erbjuder i utbildningsväg under utbildning.

 

 

Utbildning  LVIs produkter