Berättelser från användare

 

LVI har stor samlad kompetens kring synhjälpmedel, utbildning och anpassningar i såväl studie- som arbetssituationer. Genom att se helheten kan vi presentera lösningar som passar den enskilda individen. Här kan du ta del av några exempel där LVI hjälpt människor till en enklare och bättre vardag.

 

Johan Larsson, projektadministratör

Magdalena Edlund, medicinsk sekreterare

Nathalie Nilsson, elitidrottare
Albin Zetterheim, butiksanställd