Gå till huvudinnehåll

För en bättre arbetssituation

 

I vårt produktsortiment har vi en mängd olika hjälpmedel som är arbetsplatsanpassade. Genom att se helheten kan vi presentera lösningar där vi hjälper till med allt från start till mål. 

Utredning och utbildning

Det kan handla om mindre utbildningsinsatser men också större insatser där vi hjälper till med allt från utredning till hjälpmedel och utbildning. Då analyserar vi arbetsplatsen och tittar på aktuella arbetsuppgifter och individens behov. Vi ser till att rätt hjälpmedel kommer på plats och hjälper till med installation och driftsättning. Vi hjälper även till med utbildning på själva hjälpmedlet och bygger upp fungerande rutiner.

 

Kurserna som riktar sig till dig som i ditt arbete möter personer med nedsatt syn, ger en god orientering om de olika hjälpmedel som finns på marknaden och den kunskap du behöver för att kunna rekommendera rätt produkt till rätt person. Under utbildning finns mer information kring vad LVI kan erbjuda i utbildningsväg. 

Anpassningsbara synhjälpmedel

Alla våra läskameror är individuellt anpassningsbara så att de ska kunna anpassas efter varje enskild individ och varje unik arbetssituation.

 

Vi erbjuder också programvaror som gör dator och mobiltelefon tillgängliga, som förstoringsprogram, skärmläsare och andra mjukvaror. Med dessa program kan en person med synnedsättning hantera sin e-post, använda Internet, scanna och läsa tryckt text, skriva dokument samt läsa taltidningar och talböcker.

 

Övriga tillbehör som underlättar arbetet för den synskadade är exempelvis specialanpassade datorbord, förstorande belysning samt tangentbord med lättavlästa tangenter.

 

Vid en arbetsplatsanpassning är helheten viktig. Ingenting är starkare än den svagaste länken. Rätt hjälpmedel, rätt utbildning samt rätt arbetssätt och rutiner är nyckeln till bra resultat.

 

 

Utbildning  LVIs produkter