VD har ordet

BIld på LVIs VD Erik Bondemark

Riktigt bra produkter är nyckeln till framgång

Genom att erbjuda riktigt bra produkter förenklar och möjliggörs ett aktivt liv för synskadade världen över. Vi satsar mer resurser än någonsin på att fortsätta ta fram intelligenta produkter i världsklass. Enkelhet är ledstjärna i allt vi utvecklar. Det ska vara enkelt att förstå och använda våra produkter oberoende av hur komplexa de är på insidan.
 

En hållbar affär i en hållbar värld

Kvalitet enligt LVI handlar naturligtvis om att produkterna i slutändan håller högsta klass med avseende på funktion och hållbarhet. Vi är stolta över vår syn på kvalitet där såväl funktion som omsorg om detaljerna är oerhört viktigt. Produkterna ska inte bara fungera bra, de ska dessutom se bra ut och kännas bra. Varje steg i allt från utveckling, produktion, marknadsföring och service kontrolleras och kvalitetssäkras.

 

Omsorg om miljön är sedan länge en självklarhet för oss. LVI är miljöcertifierade sedan mer än 15 år tillbaka. Vi går längre än vad som krävs i lagar och förordningar. Det innebär t ex att vi kontinuerligt sänker energiförbrukningen i våra produkter och att så gott som allt material i våra produkter är återvinningsbart. Det bästa vi gör för miljön är nog ändå att våra produkter håller i många år ute hos användarna.
 

Dina synpunkter är viktiga

Vi samlar kontinuerligt in synpunkter från våra kunder, det vill säga användare, förskrivare och distributörer både i Sverige och internationellt. Detta gäller såväl våra produkter, service, support som bemötande. Kom gärna och hälsa på oss i Växjö så visar vi mer än gärna upp vår verksamhet. Du är alltid välkommen att kontakta mig för ett samtal och utbyte av synpunkter vad det än må gälla. Du når mig på tel +46-470 727701 eller erik.bondemark@lvi.se.

 

Bild föreställer Erik Bondemarks signatur.

Erik Bondemark, VD