Utbildning för förskrivare


Vi erbjuder flera kurser för dig som i ditt arbete möter personer med nedsatt syn. På dessa kurser får du en god orientering om de olika hjälpmedel som finns på marknaden och den kunskap du behöver för att kunna rekommendera rätt produkt till rätt person. 
 

Kursernas utformning

Kurserna är utformade som halv- eller heldagskurser och riktar sig till dig som är ny inom området eller har arbetat en tid, men vill ha bättre kunskap om viktiga skillnader mellan olika synhjälpmedel på marknaden. Du får en bra inblick i olika system och program på marknaden samt information om de senaste uppdateringarna.

Vårt mål är att du efter kursen ska känna dig inspirerad och uppleva att du har fått en bra kunskap om synhjälpmedel som du sedan kan ha god nytta av i ditt dagliga arbete framöver.

Vill ni hellre ha kursen på den egna orten? Hör av dig, så hittar vi en lösning åt er!


Läskameror - optimal användaranpassning

Här lär du dig hur läskameror fungerar, hur de är uppbyggda, hur de kan användas av och anpassas för olika användare. Vi går igenom och förklarar tekniska begrepp.


Du vet förmodligen redan att det finns mängder av läskameror i olika modeller och utföranden från olika tillverkare. Men hur vet du vilken av dem som är rätt för den användare som du ska möta imorgon? 
 

Den här kursen ger dig en grundförståelse om läskameror och har följande innehåll: 
 

  • Grundläggande kunskaper om läs-kamerors uppbyggnad och funktioner

  • Skillnader mellan olika läskameror

  • Viktiga tekniska begrepp

  • Individuella inställningsmöjligheter

  • Tips och tricks

 

Översikt programvaror

På marknaden finns en mängd programvaror för användare med nedsatt syn. Vad kan de och hur kan användaren på bästa sätt dra nytta av dem? Vad skiljer dem åt och vad är det för nyheter i de senaste versionerna?

På den här kursen får du en överblick över de hjälpmedelsprogramvaror som finns på marknaden. Välj mellan översiktlig halv-dagskurs eller mer fördjupande heldags-kurs. Vi förklarar vad programmen kan göra och vad som skiljer dem åt. Vi tittar också rent praktiskt på programmens olika funktioner och ger exempel på hur de kan användas i det praktiska livet.
 

Kursens innehåll:
 

  • Översikt programvaror

  • Jämförelser mellan olika programvaror

  • Genomgång av funktioner

  • Praktiska exempel på situationer där programmen gör stor nytta

  • Nyheter i de senaste uppdateringarna