Skräddarsydd utbildning


LVI Academy erbjuder även personligt anpassade kurser. Vi samråder med kursdeltagaren och/eller t ex en synpedagog för att identifiera behoven och ger sedan förslag på innehåll, upplägg, omfattning och pris. Vi kan samtidigt rekommendera lämpliga hjälpmedel och erbjuda ett komplett paket.


På LVI har vi en stor samlad kompetens kring hjälpmedel, utbildning och anpassningar i såväl studie- som arbetssituationer. Det gör att vi kan se helheten och erbjuda kompletta paketlösningar, eller av kunden valda delar. För personligt utformade kurser tillämpas timdebitering. Du kan komma till oss - och vi kan komma till dig.

Eventuella kostnader för resor, hjälpmedel och traktamenten tillkommer.

BIld på ung kvinna som sitter vid en dator kopplad till läskameran MagniLink PRO som förstorar texten i boken hon har lagt på läsbordet.