FFS-dagarna - dag 2


Andra konferensdagen utav två som anordnas av FFS - Föreningen För Synrehabilitering Sverige. Mässan hålls på Scandic Ariadne i Stockholm och LVI är med som utställare under båda dagarna.

 

Torsdag 4/4

8.30 – 9.30
Workshops

9.30 – 10.00 Kaffe

10.00 – 11.00 Workshops

11.15 – 12.15 Workshops

12.15 – 13.15 Lunch

13.15 -14.15 Föreläsning

Torbjörn Svensson – ”När synen och hörseln försvinner – vem är jag då?”

14.15 -14.30 Avslutning

14.30 Kaffe och hemfärd


Mer information på Föreningen för synrehabiliterings websida.