FFS-dagarna - dag 2


Andra konferensdagen utav två som anordnas av FFS - Föreningen För Synrehabilitering Sverige. Mässan hålls på Scandic Ariadne i Stockholm och LVI är med som utställare under båda dagarna.