FFS-dagarna - dag 1


Tvådagarskonferens på Scandic Ariadne i Stockholm som anordnas av FFS - Föreningen För Synrehabilitering Sverige. LVI är med som utställare under båda dagarna.

 

Onsdag 3/4

9.00 – 10.00
Registrering, kaffe och utställning

10.00 – 10.15 Inledning

10.15 – 11.00 Utställare presentation

11.00 – 12.00 Föreläsning

Stefan Johansson – Hur personer med synnedsättning använder internet.

12.00 – 13.30 Lunch och utställning

13.30 – 14.30 Föreläsning

Denise Cresso – Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning.

14.30 – 15.00 Kaffe och utställning

15.00 – 16.00 Föreläsning

Mona-Lisa Möller – Om traumatisk hjärnskada och synutmaningar

16.00 – 16.30 Utställning

16.30 Mingel och Årsmöte

19.30 Gemensam middag

 

Mer information på Föreningen för synrehabiliterings websida.